Nota necrològica. Dr. Joaquim Poch

Originals

BEÀ, P. El tractament psicoteràpic i psicoanalític vist a la llum de les vicissituds, qualitat i defectes de la capacitat de simbolitzar.

CODERCH, J. Les motivacions del pacient i de l’analista per passar d’una psicoteràpia psicoanalítica a una psicoanàlisi.

GRIMALT, A. Conèixer – Desconèixer – Reconèixer.

NOS, J. El model intersubjectiu: un nou paradigma teòrico-clínic o una perspectiva complementària?.

RACKER, H. Aportació al problema de la contratransferència.
Homenatge Ernest Lluch

Quinzenes jornades de la revista catalana de psicoanàlisi

ICART, A. Algunes manifestacions de l’angoixa a l’adolescència.

MONTOLIU, R. Aproximació diagnòstica a les neurosis d’angoixa i crisis d’ansietat a la clínica infantil.

PÉREZ-SÁNZHEZ, A. Ansietat: vèrtex psicoanalític.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

DIEGO, S. L’adolescent multiproblemàtic.

Lligams interdisciplinaris

BODNER, G. El significat i l’experiència del somni.

MORENO, E. L’ètica de la interpretació psicoanalítica.

Avui comentem

Llibres
JANE, A.; TALARN, A. (Compiladores). Manual de Psicopatologia Clínica. (Recensió: R.Echevarria)

NICOLÁS, R.; FILLAT, N.; OROMÍ, N. Guía para la salud emocional del niño. (Recensió: M.Olmo).

Revistes
Psychoanalytic Dialogues. Vol. 9 (6): 749-765. (Recensió: R.Riera i R.Velasco).