Qui som

Som una societat científica que desenvolupa i promou la difusió de la Psicoanàlisi i forma psicoanalistes a través del nostre Institut de Formació.


L’interès que molt aviat va suscitar la psicoanàlisi en la Península Ibèrica (com ho mostra l’inici de la traducció al castellà de les Obres de Sigmund Freud l’any 1922) es va interrompre amb la Guerra Civil i el franquisme, el qual va imposar una psiquiatria oficial.

En aquell difícil context històric, professionals de diferents llocs de la península van emprendre la seva formació en psicoanàlisi amb la intenció de constituir un grup sota l’empara de l’Associació Psicoanalítica Internacional, la qual cosa garantia el rigor de la formació i de la transmissió psicoanalítica.

Així va ser com va néixer la Societat Lusità-Espanyola de Psicoanàlisi, acceptada com a integrant de la API l’any 1959.

El creixement de la Societat va determinar que, més endavant, es constituïssin la Societat Portuguesa de Psicoanàlisi i l’Associació Psicoanalítica de Madrid, de manera que l’actual Societat Espanyola de Psicoanàlisi va quedar constituïda pel nucli de psicoanalistes de Barcelona, que es va ampliar posteriorment amb un grup d’Andalusia.

Premi aquí per descarregar els nostres estatuts.

Com ens organitzem

Presidenta: Ester Palerm Marí

Vicepresident: Guillermo Bodner Paleff

Secretària: Teresa Ferret Piñol

Tresorera: Maria Cristina Betrian i Piquet

Secretària científica: Elena Fieschi Viscardi

Vocals: Esther Domingo Mor

Comissions

És l’òrgan encarregat de l’acreditació i seguiment de les funcions docents i de la formació continuada dels membres de la SEP.
Aquestes són: a) L’acreditació de la funció docent de Formació teòrica, clínica i tècnica; b) L’acreditació de la funció docent de Supervisió. Així mateix s’ocupa de c) L’acreditació per realitzar psicoanàlisis personals a analistes en formació, d) Establir i fer el seguiment dels grups de treball per a la formació permanent dels membres dedicats a les funcions docents, i) La renovació de les acreditacions de les funcions docents que es realitzen cada sis anys.

Director: Guillermo Bodner

Secretària: Cristina Martí

Membres: Rossend Camón, Elena Fieschi, Maite Miró i Ester Palerm.

La Comissió d’Ètica té dues funcions principals: en primer lloc, vetllar perquè els psicoanalistes de la SEP, tant individual com col·lectivament, mantinguin una conducta ètica en la seva vida professional, especialment en la seva pràctica clínica  amb els seus pacients, però també amb els seus companys i altres col·legues, estudiants, etc., d’acord amb el Codi Ètic de la SEP.

En segon lloc, promoure la reflexió ètica  en el marc de la SEP i ajudar als membres de la SEP davant els problemes ètics que poden sorgir en la pràctica professional.

Coordinador: Ramón Echevarría

Membres: Enrique Ger, Rafael Nicolás i Pilar Villanova

L’assistència pública sanitària i les mútues no inclouen en la seva cartera de serveis els tractaments psicoanalítics. Per aquest motiu, la Societat Espanyola de Psicoanàlisi compta amb un Servei d’Assistència Clínica on poden dirigir-se les persones que es troben en unes determinades condicions econòmiques que no els permeten fer front al cost habitual d’un tractament psicoanalític.

El SAC té com a objectiu resoldre els teus dubtes sobre els tractaments psicoanalítics així com facilitar-ne l’accés a preus assequibles.

Coordinadora: Glòria Zegrí

Coordinador Andalusia: Antonio Nadales

Membres: Dolors Cos, Enrique Ger, Mercè Olmo, Anna Romera i Isabel Subirana 

La Comissió Científica s’encarrega d’organitzar i coordinar les activitats de formació continuada i d’impulsar l’activitat científica de la SEP. Organitza les sessions clíniques internes dels dijous, els debats oberts sobre temes d’interès actual, l’acte inaugural del curs, les presentacions de llibres, etc.

Igualment té al seu càrrec la biblioteca.

La Comissió té com a coordinador el Secretari Científic, que forma part de la Junta Directiva i és escollit per l’assemblea.

Coordinadora: Elena Fieschi

Membres: Mark Dangerfield, Maribel Iglesias, Anna Romagosa i Paola Rossi

Els psicoanalistes de la SEP compten amb una llarga tradició i experiència en l’anàlisi de nens i adolescents i en l’atenció a les seves famílies.

El Departament d’Anàlisi de Nens i Adolescents té com a objectiu fomentar el desenvolupament i la difusió de la psicoanàlisi infantil i juvenil.

Entre els seus objectius, el DANA assessora i organitza activitats científiques i formatives relacionades amb la salut mental en la infància, l’adolescència i la família.

Les nostres activitats es dirigeixen tant a membres de la SEP i del IPB, com a col·lectius professionals vinculats al món de l’educació i la salut, així com a la societat en general.

Les activitats específiques del DANA inclouen:

– Taules rodones. Activitats obertes dirigides especialment a l’àmbit escolar.

– Conferències, Jornades i Presentacions. Activitats obertes.

– Notes clíniques. Reflexions sobre material clínic amb nens, adolescents i famílies.

Coordinadora: Marta Areny

Membres: M. Teresa Miró, Eulàlia Torras i Maria Cristina Betrian.

La Comissió de Comunicació i Difusió treballa perquè la web de la SEP sigui una eina de divulgació del coneixement de la psicoanàlisi i de les activitats de la nostra societat. L’objectiu és donar a conèixer l’entitat, la seva història i trajectòria, la formació que ofereix i les publicacions que edita.

Volem promoure i difondre les jornades, els congressos i les sessions científiques que organitza la SEP,  així com les activitats que realitzen els seus membres. Per aconseguir-ho, promovem la nostra Societat  en cercles especialitzats, en espais de divulgació i també en els mitjans de comunicació per tal d’apropar la psicoanàlisi i les seves aplicacions a un públic més ampli.

La web de la SEP és un espai obert al diàleg entre la nostra Societat i el món de la Salut Mental, juntament amb d’altres disciplines i amb la societat en general. El seu contingut s’actualitza periòdicament amb les diverses activitats que organitza, amb l’oferta docent i les informacions més rellevants sobre la SEP i d’altres entitats relacionades.

Coordinadora: Begonya Vázquez

Membres: Erika Barba i Nuria Gil

Periodista col·laborador: David Moreu

wdt_IDCOGNOMS, NOMNOMADREÇACODI POSTALPOBLACIÓTELÈFONCORREU ELECTRÒNICESTATUSTITULACIÓIDIOMESTIPUS DE TRACTAMENTPSICOTERAPIA ONLINEEXPERTESESSUPERVISIONSENTREVISTES DE VALORACIÓ?FORMAR PART DEL SACSUPERVISAR SACFITXA COMPLERTA
1 Areny Cirilo, Marta Marta Brusi 92, 3r 3a 08006 BARCELONA 932 11 17 24 martareny@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Nens SI SI SI +info
3 Bermejo Cirac, Javier Javier Taquígraf Martí 20 08021 BARCELONA 932 00 53 58 jbcirac@gmail.com Membre Metge Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Nens Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults NO NO SI +info
4 Betrian Piquet, Maria Cristina Maria Cristina Brusi 25 08006 BARCELONA 932 02 01 39 mcbetrian@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens SI SI SI +info
5 Bodner Paleef, Guillermo Josep Irla i Bosch 2 08034 BARCELONA 93 205 04 76 gbodnerp@gmail.com Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adults Ansietat, Depressió, Trastorn de la personalitat Adults NO NO SI +info
6 Callicó Cantalejo, Glòria Glòria Sèquia Comtal 1 08018 BARCELONA 932 46 61 59 gloriacallico@yahoo.es Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella SI SI SI +info
7 Coderch de Sans, Joan Joan Balmes 317 08006 BARCELONA 932 00 37 40 2897jcs@comb.cat Membre Psiquiatre Català, Castellà, Anglès Adults, Família, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorn de la personalitat Adults, Parella NO NO NO +info
8 Dangerfield Gudiol, Mark Mark Balmes 209 08006 BARCELONA 618 478 124 mark@markdangerfield.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat NO NO NO +info
9 Diaz-Munguira, José M. José M. Maignon 15, àtic 3a 08024 BARCELONA 932 10 38 74 6606jdm@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Parella Atenció primerenca SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
10 Elduque Vesga, M. Isabel M. Isabel Via Augusta 125 08006 BARCELONA 934 17 18 41 18740mev@gmail.com Membre Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adults, Parella NO NO SENSE OMPLIR +info
11 Ferrer Coch, Rafael Rafael Provença 278 08008 BARCELONA 934 57 21 02 10834rfc@comb.cat Membre Metge Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi Adolescents, Adults, Parella SI SI SI +info
12 Ferret Piñol, Teresa M. Teresa M. La Rambla 10-14 43700 ELVENDRELL 977 66 68 37 teresaferret@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Grups, Nens Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Nens NO SI SENSE OMPLIR +info
13 Fieschi Viscardi, Elena Elena Estoril 38 08032 BARCELONA 659 962 039 efieschi@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès, Italià, Alemany Adolescents, Adults, Família, Nens Atenció primerenca, Trastorn de l’expectre autista Adolescents, Adults, Família, Nens SENSE OMPLIR SI SI +info
14 Garcia de la Vega, Silvia Silvia Virgen de la Cinta 21 41011 SEVILLA 954 28 36 64 silviagarciadelavega@hotmail.com Membre Psicòleg Castellà, Anglès Adolescents, Adults, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista Adolescents, Adults, Nens, Parella SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
15 Grimalt Estelrich, Antònia Antònia Roger de Llúria 74 08009 BARCELONA 934 57 65 54 8331age@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà, Anglès, Francès Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella SI SI SI +info
16 Isern Sitjà, Lluís Lluís Collserola 43 08023 BARCELONA 680 596 382 lluisisern@gmail.com Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Trastorn de la personalitat Adults, Grups SI SI SI +info
17 Laguna Barnés, Mª del Valle Mª del Valle Mallen 15 41018 SEVILLA 954 22 73 36 lagunabarnesvalle@gmail.com Membre Psicòleg Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella SI SI SI +info
18 Lillo Espinosa, José Luis José Luis Cardenal Reig 25 08028 BARCELONA 629 735 609 10664jle@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Grups, Nens, Parella SI NO SI +info
20 Luengo Muñoz, Assumpció Assumpció Estrella 49 08901 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 933 37 17 19 asunluen@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Nens, Parella NO SI SI +info
21 Lupinacci Vigilio, Sherry Elizabeth Sherry Elizabeth Comte de Salvatierra,10 (Barcelona) / AV. Catalunya, 60 (Corbera de Llobregat) 08006 (BCN) 08057 (Corbera Llobregat) BARCELONA 931 18 42 70 / 627 981 728 sheliluvi@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès, Francès Adults Ansietat, Depressió, Trastorn de la personalitat Adults SI NO SI +info
22 Martí Costa, Cristina Cristina Via Augusta 124 08006 BARCELONA 932 02 04 08 cmarticosta@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès, Francès Adolescents, Adults Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat NO SI NO +info
23 Miró Coll, M.Teresa M.Teresa Muntaner 335 08021 BARCELONA 932 00 60 03 mmiro@mmiro.net Membre Psiquiatre Català, Castellà, Anglès Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Nens, Parella SI SI SI +info
24 Miró Jordà, Imma Imma Calvet 66 08021 BARCELONA 932 00 70 62 imiro95@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica Adolescents, Adults NO SI SI +info
26 Nicolàs Belda, Rafael Rafael Rbla. Catalunya 102 08008 BARCELONA 932 15 64 59 rafaelnicolasb@gmail.com   Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella SI SI SI +info
27 Olmo Andreu, Mercè Mercè Rbla. Catalunya 102 08008 BARCELONA 932 15 64 59 mercedesolmoa@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella SI SI SI +info
28 Palerm Marí, Ester Ester Francesc Moragas 25-27 - Sant Cugat del Vallès // Balmes 357 - Barcelona 08172 // 08006 SANT CUGAT DEL VALLÈS // BARCELONA 934 18 48 48 iam.medica@gmail.com Membre Metge, Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Nens, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat SI SI SENSE OMPLIR +info
29 Pérez Sánchez, Antonio Antonio Ausiàs Marc 124 08013 BARCELONA 932 65 05 21 aps.nijar@gmail.com Membre Psiquiatre Castellà Adolescents, Adults, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella SI SI SI +info
30 Perlado Recacha, Miquel Miquel Roger de Llúria 26 08010 BARCELONA 609 161 465 consulta@miguelperlado.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Parella SI SI SENSE OMPLIR +info
31 Royo Esqués, Rosa M. Rosa M. Equador 39, 4rt 3a 08029 BARCELONA 934 05 12 29 rosaroyo@copc.cat Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
32 Sala Morell, Jordi Jordi Provença 156 08036 BARCELONA 659 352 474 salamjjc@copc.cat Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès, Francès, Italià Adolescents, Adults, Família, Nens Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Nens SI NO SI +info
33 Sierra Pardo, Imma Imma Rosselló 229 08008 BARCELONA 932 37 36 27 isierra@jmvalls.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Grups, Nens NO NO NO +info
34 Silva Decebal-Cuza, Mabel Mabel Bosch i Gimpera 1 08034 BARCELONA 932 04 16 44 msilva1968@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adults Ansietat, Depressió, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adults SI SI SI +info
35 Tizón Garcia, Jorge Jorge 08012 BARCELONA 660 776 673 jtizong@gmail.com Membre Metge, Psicòleg, Psiquiatre Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Família, Nens Atenció primerenca, Psicosi, Psicosomàtica Adolescents, Adults, Família, Nens NO SENSE OMPLIR SI +info
36 Viloca Novellas, Llúcia Llúcia València 288 08008 BARCELONA 932 15 38 03 5304lvn@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català Adolescents, Adults, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Trastorn de l’expectre autista Adolescents, Adults, Nens SI SENSE OMPLIR SI +info
37 Wieland, Eileen Eileen Muntaner 259 08021 BARCELONA 932 41 44 63 eileen.wieland@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès Adults, Parella Ansietat, Depressió, Trastorn de la personalitat Adults, Nens, Parella SI SI SI +info
38 Zegrí Boada, Glòria Glòria Diagonal 372 08037 BARCELONA 93 458 36 86 gloria.zegri@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Grups, Nens Adolescents, Adults, Nens NO SI SENSE OMPLIR +info
39 Artigue Gomez, Jordi Jordi Tuset 10, 3r 3a 08006 BARCELONA 934 57 35 80 jordiartigue@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens Ansietat, Depressió, Psicosi, Trastorn de l’expectre autista Adolescents, Adults, Grups, Nens SENSE OMPLIR SI SENSE OMPLIR +info
44 Torres Torres, Vicent Vicent Avda Ignasi Wallis 21, 4rt. D 412 07800 EIVISSA 971 30 73 21 eivissavicent@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies Adults SENSE OMPLIR SI SENSE OMPLIR +info
48 Camon Solsona, Rossend Rossend Avda Riera de Cassoles nº 14, pral 2ª 08012 BARCELONA 681241823 8674rcs@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adults, Família, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adults SI NO SI +info
50 Domingo Mor, Esther Esther Gran Via Carles III 55, 1º 2ª 08028 BARCELONA 629 657 654 esther.domingo70@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella SENSE OMPLIR SI SI +info
51 Echevarría Pérez, Ramón Ramón Ronda General Mitre 188 bis, pral. 1a 08023 BARCELONA 932 126 190 ram.echevarria@gmail.com Membre Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults SI SI SI +info
52 Ferrer, Ana Ana Passatge Mulet 1 08006 BARCELONA 934 159 800 aferrermarti@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Parella SI NO SI +info
53 Ger, Enrique Enrique Taquígraf Garriga 95 esc. B, 5è 9a 08029 BARCELONA 931 051 449 etger@yahoo.es Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Nens, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Grups, Nens, Parella SI SI SI +info
54 Guàrdia Porcar, Montserrat Montserrat Caballero 44, 4rt 1a 08014 BARCELONA 655 388 672 mguardia@copc.cat Membre Psicòleg Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Família, Nens Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Nens SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SI +info
55 Hernández Albericio, Clara Clara Angel Sallent 188, 4 8224 TERRASSA 616 824 475 clara_albericio@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adults, Nens Atenció primerenca, Trastorn de l’expectre autista Nens NO NO SI +info
56 Hernández Espinosa, Víctor Víctor Còrsega 361 08037 BARCELONA 934 587 374 vhernandez54@hotmail.com Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adults SENSE OMPLIR SI SENSE OMPLIR +info
57 Larrauri Ugarte, María Jesús María Jesús Vilamarí 47, 4rt, 2a 08015 BARCELONA 934 251 785 mjlarrauri.larrauri@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents NO SI NO +info
58 Laudo Brió, Isabel Isabel Av. República Argentina 279 08023 BARCELONA 676 638 957 islaudo@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Parella NO NO SI +info
59 Nadales Rodríguez, Antonio Antonio Don Ricardo 2, 2ºC 29007 MÁLAGA 952 391 995 anadales@gmail.com Membre Psicòleg Castellà Adults Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adults SI SI SI +info
60 Nos Llopis, Jaime Jaime Rambla de Catalunya 106, pral, 1a 08008 BARCELONA 932 157 086 12875jnl@comb.es Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà, Anglès Adults Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorn de la personalitat Adults NO NO NO +info
61 Romagosa Huget, Anna Anna Xifré 14, 3r 6a 08026 BARCELONA 606 666 880 anna@romagosa.cat Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Atenció primerenca Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella NO NO NO +info
62 Saavedra Mateos, Carmen Carmen Amargura, 10 41003 SEVILLA 954 907 203 msaavedramateos@yahoo.es Membre Metge, Psiquiatre Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella SI SENSE OMPLIR SI +info
63 Tardio Abizanda, Pilar Pilar Manuel de Falla 13, baixos 08034 BARCELONA 932 030 427 pilartardio@hotmail.com Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults, Grups, Nens, Parella Ansietat, Depressió, Trastorn de la personalitat NO NO NO +info
64 Tió, Jorge Jorge Comte de Salvatierra 10, 4r, 2a 08006 BARCELONA 672 728 136 jorgetiordez@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
65 Velasco Fraile, Rosa Rosa París 170, 4rt, 2a 08036 BARCELONA 934 102 813 velascorosa@telefonica.net Membre Metge Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella Addiccions, Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella NO NO NO +info
66 Vinent, María Alicia María Alicia Còrsega 562-564 08025 BARCELONA 934 553 290 mvinentc@gmail.com Membre Metge Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Parella Addiccions, Atenció primerenca, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Parella SI NO SI +info
67 Pol Segarra, Montserrat Montse Aribau 123, 2n 2a 08036 BARCELONA 934144746 mpol@copc.cat Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Grups, Parella SI SI SI +info
68 Castell Rodríguez, Esperança Esperança Aribau 302, 4rt 1a 08006 BARCELONA 932 41 22 32 16409@comb.cat Membre Metge, Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella NO NO NO +info
70 Soriano Sala, Mª Assumpció Mª Assumpció Travessera de Dalt 34, ent 4a 08024 BARCELONA 934 15 66 46 13168ass@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Família Ansietat, Depressió, Fòbies, Trastorn de la personalitat Adolescents, Família NO NO SI +info
71 Garcia Gomila, Carme Carme Sats 259-271, ent 2a 08028 BARCELONA 629 790 473 25550cgg@comb.cat Membre Metge Català, Castellà, Francès Adolescents, Adults Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica Adolescents, Adults, Parella NO NO SI +info
82 Fillat Travesset, Núria Travessera de Gràcia 114, àt. 3a 08012 BARCELONA 93 217 55 90 nuriafillat@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Nens SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
83 Gil Herrera, Nuria Fidelio 4 41007 SEVILLA 954 673 429 nuriagilherrera@gmail.com Membre Psicòleg Castellà, Anglès Adolescents, Adults, Nens Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Nens SENSE OMPLIR SI SENSE OMPLIR +info
85 De la Plata Caballero, Antonio Parras 19 41002 SEVILLA 954 901 461 plataantonio@hotmail.com Membre Metge, Psiquiatre Castellà Adolescents, Adults, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi Adolescents, Adults, Grups, Nens, Parella NO NO NO +info
86 Sáinz Bermejo, Francesc València 209, 3r B 08007 BARCELONA 93 451 60 20 francescsainz@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Nens, Parella SI NO SI +info
87 García Candón, Estrella Plaza Giraldillo 7, bajos 6A 41003 SEVILLA 954 534 435 centroalmamater2010@gmail.com Membre Psicòleg Castellà Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Trastorn de la personalitat Adults SENSE OMPLIR SI SENSE OMPLIR +info
89 Miranda Pallarès, Carme Rosari 11, àtic 08022 BARCELONA 93 203 61 62 cmirandap30@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella Addiccions, Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de l’expectre autista, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Nens SI SI SI +info
90 Adroer Tasis, Salvador Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
91 Aguilar Matas, Jaume Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
92 Barat Jové, Nadalina Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
93 Calvo Olalla, Francisco Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
94 Cuppa, Sacha Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
95 De Diego Martín, Sergi Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
96 Escario de Feduchi, Leticia Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
98 Esteve Rufié, Josep Oriol Josep Oriol Passeig Picasso 22, 3er 1a Barcelona 93 295 58 38 3626joe@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà, Italià Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Addiccions, Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosi, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella SI SI SI +info
99 Galilea, Manuel Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
100 García-Castrillón, Cayetano Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
101 Garcia-Milà Palaudàrias, Montserrat Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
103 Icart Pujol, Alfons Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
105 Lanuza Gomez, Luis Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
106 Leal, Maria Teresa Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
107 Llairó Canal, Antònia Antònia c/Bruc 19, 2º 2ª 08010 Barcelona 93 317 38 68 / 696 377 848 brucsalut@gmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès, Francès Adults, Família, Nens Atenció primerenca Família, Nens SI SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
108 Llibrer Suay, Vicente Vicente Comte Borrell 167, 5è 4a 08029 Barcelona 680418208 10785vls@comb.cat Membre Metge, Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Parella SI SI SI +info
109 Martínez del Pozo, Montserrat carrer Osona 4 Àtic 1ª 08023 BARCELONA 679 964 298 montserratmartinezdelpozo@gmail.com Membre Psicòleg, Psiquiatre Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella Ansietat, Atenció primerenca, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Nens, Parella SI SI SI +info
110 Martínez Ibáñez, Juan José Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
111 Notó Brullés, Pere Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
112 Pérez Sánchez, Manuel Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
113 Sicart Ballabriga, Júlia Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
114 Torras de Beà, Eulàlia Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
115 Tous Quetglas, Joana Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
116 Vázquez Lejarcegui, Begoña Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
117 Villanova Sancho, Pilar Membre No SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
119 Vives Belmonte, Àngels Membre SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR SENSE OMPLIR +info
142 Pareja Rossell, Francesc Francesc Tuset 10, 3r 3a 08006 BARCELONA 616014125 fpareja@copc.cat Membre Psicòleg Català, Castellà, Anglès Adolescents, Adults, Família, Nens, Parella Addiccions, Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosi, Psicosomàtica, Trastorns Alimentaris, Trastorn de la personalitat SI SI SENSE OMPLIR +info
149 Daurella de Nadal, Neri Rector Ubach 12, Entlo. 2ª Barcelona 662 09 24 76 neri_dau@hotmail.com Membre Psicòleg Català, Castellà Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella Ansietat, Depressió, Fòbies, Psicosomàtica, Trastorn de la personalitat Adolescents, Adults, Família, Grups, Parella NO NO NO +info
152 Navarro Sheila Numancia 95-99, 6è 3a 08029 Barcelona 93 388 67 95 /676 100 168 navarrolopezsheila09@gmail.com Membre Metge Català, Castellà Adolescents Addiccions Adolescents SI SI SI +info
wdt_IDCOGNOMS, NOMNOMADREÇACODI POSTALPOBLACIÓTELÈFONCORREU ELECTRÒNICESTATUSTITULACIÓIDIOMESTIPUS DE TRACTAMENTPSICOTERAPIA ONLINEEXPERTESESSUPERVISIONSENTREVISTES DE VALORACIÓ?FORMAR PART DEL SACSUPERVISAR SACFITXA COMPLERTA