Seminaris de la SEP

La SEP ofereix un conjunt de seminaris dirigits, especialment, a professionals de la salut mental. Estan pensats com a tallers monogràfics i essencialment pràctics. El seu objectiu és aportar una visió psicoanalítica en aspectes tècnics i clínics que els psicoterapeutes acostumen a trobar-se en la pràctica diària.

Són seminaris acreditats per l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona i Reconeguts d’Interès Sanitari per la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA DE SEMINARIS DE LA SEP

CURS 2020-2021