Montserrat Garcia Milà, Eileen Wieland i Sara Expósito 

 • INICI: 13 d’octubre de 2021
 • FINAL: 1 de desembre de 2021
 • HORARI: dimecres, de 20 h a 22 h
 • DATES: 13/10/2021, 27/10/2021, 10/11/2021, 24/11/2021 i 01/12/2021
 • HORES: 10
 • PREU: 180 €
 • MODALITAT: Online

Proporcionar les bases teòriques del treball amb famílies vinculant-ho a la clínica. El desenvolupament clínic i teòric dels últims anys prioritza les dinàmiques de les interaccions familiars com a font de malestar d’algun dels seus membres. És freqüent que la demanda d’atenció psicològica per l’infant sigui el resultat de relacions intrafamiliars disharmòniques. Una intervenció focalitzada en aquestes, pot transformar-la beneficiant tots els seus membres.

Montserrat Garcia Milà

Psicoanalista de la SEP-IPA. Docent i supervisora a la Fundació E. Torras de Beà. Participa en el Màster de Musicoteràpia a l’Escola Superior de Música de Catalunya  i al Màster de la Universitat de Barcelona “Nous desenvolupaments en la Clínica psicoanalítica  de la infància i l’adolescència”

Eileen Wieland

Psicoanalista de la SEP-IPA. Supervisora i docent al Màster de la Universitat de Barcelona “Nous desenvolupaments en la Clínica psicoanalítica  de la infància i l’adolescència” i a la Universitat de Saragossa “Psicoteràpia Infantil”

Sara Expósito

Psicòloga àmbit privat. Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a la Xarxa Pública de Salut Mental (SEP-UB).

Psicoterapeutes interessats en el treball familiar tant de la xarxa pública com privada i altres professionals interessats en Salut Mental.

Dotar d’un marc de referència teòric i tècnic per a la intervenció amb pares i nens.

1a classe (docent M. Garcia Milà)

Formació del terapeuta familiar:

 • Instruments del terapeuta familiar: relació i creació del vincle.
 • Aspectes prioritaris a tenir en compte per proposar el treball que es realitzarà.

 

2a classe (docent M. Garcia Milà)

Presentació de vinyetes aportades pels assistents i/o professor per discutir a partir de l’experiència i la lectura de textos que prèviament s’anunciaran.

 

3a classe (docents E. Wieland i S. Expósito)

Es presentarà el cas que analitzarem en les 3 pròximes sessions. A partir d’aquest material, abordarem els següents temes:

 • Creant el vincle i iniciant el treball amb la família.
 • Primers passos en la creació de l’enquadrament .
 • La 1a sessió i els seus objectius
  • hipòtesis psicodinàmiques preliminars
  • el final de la primera fase

4a classe (docents E. Wieland i S. Expósito)

 • Elaboració i consolidació del tractament: objectius
 • Qui és el pacient
 • Treballant en la relació pares-infants
 • Treballant directament amb l’infant
 • Construir la funció reflexiva en els pares
 • Problemes de les interrupcions i absències

5a classe (docents E. Wieland i S. Expósito)

 • Finalització del procés terapèutic
 • Els indicadors per iniciar el final
 • Elaboració de les ansietats que sorgeixen en aquesta etapa

En les dos primeres classes es prioritzaran els aspectes essencials del treball amb famílies. Els següents seminaris es comentaran les sessions completes d’una família presentada per Sara Expósito. Les discussions i reflexions del material clínic se centraran en els diferents aspectes del treball terapèutic.

Participació activa en les classes.

Assistència mínima del 80%.

Inscriu-te