Glòria Callicó Cantalejo i Imma Miró Jordà 

 • INICI: 23 d’octubre de 2021
 • FINAL: 30 d’octubre de 2021
 • HORARI: Dissabte de 9:30 h a 13:45 h
 • DATES: 23/10/2021, 30/10/2021
 • HORES: 8
 • PREU: 144 €
 • MODALITAT: Online

La teoria psicoanalítica permet una mirada i comprensió profunda de les entrevistes tants dels pares com de l’adolescent. En els nens, altres eines com el joc, i el dibuix supleixen les entrevistes diagnòstiques i ens aporten una comprensió simbòlica dels conflictes inconscients de l’infant. D’altra banda, l’ utilització de les tècniques projectives amb perspectiva psicoanalítica ens permet observar com l’infant i l’adolescent se situa respecte les demandes externes i internes quan es confrontat als estímuls suscitats davant la prova presentada, així com, amb quins mecanismes de defensa hi pot fer front.

Glòria Callicó Cantalejo

Psicoanalista SEP-IPA. Doctora en Psicologia. Psicòloga Clínica. Diplomada en Rorschach i tècniques projectives per la Societat Catalana del Rorschach. Psicoterapeuta acreditada per FEAP. Professora de Psicoanàlisi de nens i de Psicopatologia Infanto-juvenil de la UB.

Imma Miró Jordà

Psicoanalista de la SEP-IPA. Llicenciada en Psicologia per la UB .  Especialista en Psicologia Clínica i  Patologia  per la Université René Descartes  -Paris V-. Diplomada en Tècniques Projectives per la Université René Descartes -Paris V-. Psicoterapeuta acreditada per FEAP.

Coneixement i us de les entrevistes, les tècniques projectives i l’hora de joc com a eines diagnòstiques.

 • Les entrevistes amb els pares: Entrevistes inicials. Hipòtesis diagnòstiques.
 • L’entrevista amb l’adolescent. L’entrevista amb el nen i l’hora de joc. Hipòtesis diagnòstiques.
 • Les entrevistes de devolució.
 • Casos Clínics.
 • Les tècniques projectives temàtiques en la clínica de nens i adolescents: El TAT, el CAT i el PN. (Segons formulació  de l’Escola Francesa ):
 • Referència teòrica
 • Finalitat del test.
 • Material d’administració
 • Criteris d’anàlisi del discurs en les respostes donades
 • Criteris de interpretació.
 • Hipòtesis diagnòstiques.
 • Casos Clínics.

Presentació teòric-pràctica de casos.

S’avaluarà a través de la participació activa dels assistents.

Assistència mínima del 80%.

Inscriu-te