Maria Teresa Miró i Marta Areny 

  • INICI: 20 d’octubre de 2021
  • FINAL: 15 de juny de 2022
  • HORARI: 3r dimecres de 20:15 h a 21:45 h
  • DATES: 20/10/2021, 17/11/2021, 15/12/2021, 19/01/2022, 16/02/2022, 16/03/2022, 20/04/2022, 18/05/2022, 15/06/2022
  • HORES: 13,5
  • PREU: 243 €
  • MODALITAT: Online

Comentar i discutir des de la clínica psicoanalítica els casos clínics que es presentin.

Maria Teresa Miró: Psiquiatra del CSMIJ de Gràcia (FETB).  Psicoanalista didàctica de la SEP-IPA. Psicoanalista de nens. Professora Titular de la Fac. de Psicologia de la UB. Directora de diversos seminaris de la SEP. Professora del màster Avenços en la Clínica Psicoanalítica en nens i adolescents. Professora del Màster en Formació en Psicoteràpia psicoanalítica per la xarxa pública en Salut Mental.

Marta Areny: Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicopatologia infantojuvenil. Psicoterapeuta Psicoanalítica. Psicoanalista de SEP-IPA.

A professionals de la Salut Mental que treballin amb nens i adolescents sigui a l’assistència pública o a la privada.

Mitjançant una presentació acurada de les dades anamnèstiques i altres dades necessàries segons el cas, incloent la presentació de sessions psicoterapèutiques, aprofundir en grup sobre l’estructura, diagnòstic i assessorament/supervisió de la psicoteràpia dels casos que presentin els participants.

Presentació per escrit del cas que es vulgui discutir. Sigui un diagnòstic o un procés psicoterapèutic es discutirà la dinàmica i la comprensió del procés. Les directores del seminari tindran cura de que les presentacions segueixin un ordre que faciliti el seguiment i la comprensió per part de tot el grup.

Assistència mínima del 80%.

Assistència mínima del 80%.

Inscriu-te