Victor Hernández, Ma. Isabel Elduque i Núria Camps

  • INICI: 24 de gener de 2020
  • FINAL: 22 de maig de 2020
  • HORARI: 4rt divendres de gener a maig de 19 h a 21 h
  • DATES: 24/1/20, 28/2/20, 27/3/20, 24/4/20, 22/5/20
  • HORES: 10
  • PRECIO: 170 €

Víctor Hernández: Psiquiatre. Psicoanalista Didàctic de la SEP-IPA. Professor de  l’IPB. Professor de la FVB. Supervisor de Institucions públiques. Professor acreditat de la Universitat Ramon Llull.

Ma. Isabel Elduque: Psiquiatre. Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta de la FEAP, amb llarga experiència de treball en diferents dispositius de la Xarxa Pública de Salut Mental.

Núria Camps: Psicòloga Clínica. Psicoterapeuta Psicoanalítica de FEAP. Directora del Servei de Psicologia Clínica Fundació Puigvert, amb 30 anys d’experiència clínica en la pràctica pública i privada.

Es tracta de un seminari teòric- clínic en el que farem una revisió teòrica d’alguns autors com: H. Deutsch, D.W. Winnicott, J. Corominas, P. Fonagy, V.Hernández, Ll. Viloca… que han estudiat la Psicopatologia dels processos de mentalització i ho exemplificarem amb material clínic aportat pels directors del seminari i/o  pels participants.

Al començament del seminari es donarà una bibliografia bàsica i en cadascuna de les sessions es treballarà un dels articles i es presentarà el material clínic des de la perspectiva del material teòric escollit. Les dos primeres sessions estaran centrades en el procés diagnòstic i les característiques que ajuden a diferenciar des de bon començament la psicopatologia relacionada amb els processos de mentalització i en les tres sessions següents treballarem al voltant de les modificacions tècniques que son necessàries en l’ abordatge psicoterapèutic d’aquests pacients.

Dirigit a metges, psicòlegs i psicoterapeutes que treballin en l’assistència publica i/o privada i a altres professionals que tinguin experiència clínica en aquest terreny.

Facilitar eines per fer un diagnòstic diferencial acurat i un abordatge terapèutic adient en uns tipus de pacients que poden confondre amb facilitat al clínic, afavorint un llarg recorregut de consultes amb conseqüències iatrogèniques i cronificadores pel pacient.

Bibliografia bàsica sobre diferents autors que han treballat aquest temàtica.

En cada sessió del seminari es treballarà amb un dels articles de la bibliografia bàsica i es presentarà el material clínic des de la perspectiva teòrica estudiada. Les dos primeres sessions estaran centrades en el procés diagnòstic i en els aspectes que ajuden a diferenciar des de bon començament la psicopatologia relacionada amb el processos de mentalització i les tres sessions següents es reflexionarà sobre les modificacions tècniques que es necessari fer en el abordatge psicoterapèutic d’aquests pacients.

S’avaluarà l’actitud activa i participativa en el seminari.

Caldrà una assistència mínima del 80%.

Inscriu-te