A- Victor Hernández B- Ma. Isabel Elduque C- Nuria Camps

  • INICI: 25 de gener de 2019
  • FINAL: 24 de maig de 2019
  • HORARI: Quarts divendres de gener a maig del 2019 de 19 a 21h.
  • DATES: 25/1, 22/2, 22/3, 26/4 y 24/5
  • HORES: 10
  • PRECIO: 170 €

Es tracta de un seminari teòric- clínic en el que farem una revisió teòrica d’alguns autors com:  H. Deutsch, D.W. Winnicott, J. Corominas,  P. Fonagy, V.Hernández, Ll. Viloca…  que han estudiat la Psicopatologia dels processos de mentalització i ho exemplificarem amb material clínic aportat pels directors del Seminari i/o  pels participants.

Al començament del Seminari es donarà una bibliográfia básica i en cadascuna de les sessions, es treballarà un dels articles  i es presentará el material clínic desde la perspectiva del material teòric escollit. Les dos primeres sessions estaran centrades en el procés diagnòstic i les caracteristiques que ajuden a diferenciar desde bon començament la psicopatologia relacionada amb els processos de mentalització i en les tres sessions següents treballarem al voltant de les modificacions tècniques que sont necessaries en l’ abordatge psicoterapèutic d’aquests  pacients.

Dirigit a metges, psicòlegs i psicoterapeutes que treballin en l’assistencia publica i/o privada i a altres professionals que tinguin experiència clínica en aquest terreny.

Facilitar eines per fer un diagnòstic diferencial acurat  i un abordatge terapéutic adient en uns tipus de pacients que poden confondre amb facilitat al clínic, afavorint un llarg recorregut de consultes amb consecuencies iatrogéniques i cronificadores pel pacient.

Bibliografía básica sobre diferents autors que han treballat aquest temática.

En cada sessió del Seminari es treballará amb un dels articles de la bibliografía básica i es presentará el material clínic desde la prespectiva teórica estudiada. Les dos primeres sessions estaran centrades en el procés diagnóstic i en els aspectes que ajuden a diferenciar desde bon començament la psicopatología relacionada amb el processos de mentalització i les tres sessions següents es reflexionará sobre les modificacions tècniques que es necessari fer en el abordatge psicoterapéutic d’aquests  pacients.

A – Víctor Hernández: Psiquiatre. Psicoanalista Didàctic de la SEP-IPA. Professor de  l’IPB. Professor de la FVB. Supervisor de Institucions públiques. Professor acreditat de la Universitat Ramon Llull.

B – Isabel Elduque: Psiquiatre. Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta de la FEAP, amb llarga experiència de treball en diferents dispositius de la Xarxa publica de Salut Mental.

C – Núria Camps: Psicòloga Clínica. Psicoterapeuta Psicoanalítica de la FEAP.Directora del Servei de Psicologia Clínica Fundació Puigvert, amb 30 anys d’experiencia practica clínica publica i privada.

S’avaluarà l’actitud activa i participativa en el Seminari.

Caldrà una assistència mínima del 80%

Inscriu-te