Llúcia Viloca, amb la col·laboració de Teresa Ferret, Elena Fieschi, Irene Oromí i Ester Palerm

  • INICI: 14 de març de 2020
  • FINAL: 16 de maig de 2020
  • HORARI: Dissabte de 10 h a 13:30 h
  • DATES: 14/03/2020, 18/04/2020, 16/05/2020
  • HORES: 10
  • PREU: 170 €

Llúcia Viloca, Teresa Ferret, Elena Fieschi, Irene Oromí i Ester Palerm: Totes les docents són membres de la SEP i estan especialitzades i formades en el camp del seminari. Han rebut formació amb un o més dels diferents autors: Coromines, Tustin, Alvarez i Mitrani. Han publicat articles relacionats amb el tema del seminari.

Es tracta d’aprofundir en les expressions dels pacients que ens poden fer copsar els enclavaments sensorials en el psiquisme que dificulten la comprensió del pacient, en tant que es tracta de nivells presimbòlics. Esdevenen inaccessibles si no fem adaptacions a la tècnica. L’objectiu d’aquest seminari és estudiar el funcionament mental primitiu, seguint les aportacions de J. Coromines, tot fent ponts amb F. Tustin, A. Alvarez ,J. Mitrani. Veure com les ansietats més primitives catastròfiques i les seves defenses poden influir en els diferents nivells de la relació d’objecte. Per tal de poder adquirir una comprensió psicoanalítica del desenvolupament de la ment humana i també de la psicopatologia de l’infant, l’adolescent i l’adult, tenint en compte els nivells més primitius del funcionament mental: nuclis i enclavaments autístics, nuclis sensorials… Es treballaran textos teòrics dels diferents autors i es presentarà material clínic. Els participants també podran presentar material clínic.

Serà un seminari teòric – clínic. En l’inici del primer trimestre del curs 2019-20, enviarem amb més detall el programa i el mètode.

Assistència mínima del 80% i presentació d’un treball grupal, elaborat per presentar en una sessió científica o per publicar-ho en una revista.

Inscriu-te