Llúcia Viloca, amb la col·laboració de Teresa Ferret, Elena Fieschi, Irene Oromí i Ester Palerm

  • INICI: 20 de febrer de 2021
  • FINAL: 17 d’abril de 2021
  • HORARI: Dissabtes de 10 h a 13.30 h
  • DATES: 20/02/2021, 20/03/2021, 17/04/2021
  • HORES: 10
  • PREU: 170 €

Llúcia Viloca, Teresa Ferret, Elena Fieschi, Irene Oromí i Ester Palerm: Totes les docents són membres de la SEP i estan especialitzades i formades en el camp del seminari. Han rebut formació amb un o més dels diferents autors: Coromines, Tustin, Alvarez i Mitrani. Han publicat articles relacionats amb el tema del seminari.

Es tracta d’aprofundir en les expressions dels pacients que ens poden fer copsar els enclavaments sensorials en el psiquisme. Aquest enclavaments dificulten la comprensió del pacient, en tant que es tracta de nivells presimbòlics.  I esdevenen inaccessibles si no fem adaptacions a la tècnica. L’objectiu d’aquest seminari és estudiar el funcionament mental primitiu, seguint les aportacions de J. Coromines, tot fent ponts amb F. Tustin, A. Alvarez ,J. Mitrani. Veure com les ansietats més primitives catastròfiques i les seves defenses poden influir en els diferents nivells de la relació d’objecte. Per tal de poder adquirir una comprensió psicoanalítica del desenvolupament de la ment humana i també de la psicopatologia de l’infant, l’adolescent i l’adult, tenint en compte els nivells més primitius del funcionament mental: nuclis i enclavaments autístics, nuclis sensorials… Es treballaran textos teòrics dels diferents autors i es presentarà material clínic. Els participants també podran presentar material clínic.

Les docents faran ponts, en cada seminari, entre el pensament de la Dra. Júlia Coromines i les aportacions d’altres autors que es tractaran en el seminari.
Cada dia hi participaran dos o més docents. S’assegurarà el fil de continuïtat amb l’assistència de Llúcia Viloca en tots els seminaris. En cada un dels seminaris hi haurà presentació de material clínic per part de les docents o dels assistents.

1r dia (20/02/2021) Pensament Dra. Júlia Coromines
– Psiquisme primitiu.
– Propostes tècniques per abordar la psicopatologia arcaica.
– Comprensió del funcionament mental de l’autisme. Nuclis autístics, nuclis sensorials. Enllaç amb la teoria de F. Tustin.
2n dia (20/03/2021) Aportacions teòric- clíniques d’Anne Alvarez
– Aspectes autístics, narcisistes i perversos.
– Treball de calibració: adequació de la tècnica al nivell de patologia.
– Presentació de material clínic.
3r dia (17/04/2021) Pensament de J. Mitrani i S. Klein aplicat a la psicopatologia adulta.
– Presentació de material clínic.

Les docents exposaran l’experiència teòric clínica que tenen personalment en relació amb el pensament de la Dra. Júlia Coromines i dels altres autors.
Es discutiran lectures que les docents, prèviament a cada seminari, faran arribar als assistents i es presentarà material clínic. Els assistents també podran presentar material clínic

Assistència mínima del 80% i presentació d’un treball grupal, elaborat per presentar en una sessió científica o per publicar-ho en una revista.

Inscriu-te