María Alicia Vinent

  • INICI: 10 d’octubre de 2019
  • FINAL: 13 de febrer de 2020
  • HORARI: 2n i 4rt dijous de 20 h a 21,30 h
  • DATES: 10/10/19, 24/10/19, 14/11/19, 28/11/19, 13/12/19, 09/01/20, 23/01/20, 13/02/20
  • HORES: 12
  • PREU: 204 €

María Alicia Vinent: Metgessa psicoanalista de SEP i APA (IPA); especialista en psicosomàtica (CIMP), neuropsicoanalista (NPSA).

S’exploren des d’ambdues perspectives aspectes específics de la ment que, en conjunt, permeten comprendre millor com actuem, sentim i pensem. Cada vegada és més possible vincular el model psicoanalític i els processos cerebrals des del més primitiu i profund, amb accent en les emocions i els vincles interpersonals. La neuropsicoanàlisi es dedica a construir ponts teòrics entre els models conceptuals per tal d’encarar millor la complexitat de la ment. Les neurociències psicodinàmiques investiguen el cervell considerant els models conceptuals del psicoanàlisis més enllà dels enfocs cognitiu-conductuals de les neurociències modernes. Des d’aquesta perspectiva es pot comprendre millor el funcionament psíquic. psicodinàmiques.

A psicoterapeutes, estudiants de disciplines psíquiques i treballadors de comunitats terapèutiques.

Ajudar a integrar els models teòrics de les neurociències i de la psicoanàlisi, conservant l’especificitat de cadascuna d’elles per no ser reduccionistes i respectar la complexitat de la ment.

Iniciar la formació d’un pensament monístic de doble entrada, que cobreix les dues visions, com dos models conceptuals complementaris diferents, que permet una visió integrada objectiu-subjectiu corresponent a la nova epistemologia contemporània, que considera la historicitat com a temps vivencial afegit al tridimensional espacial.

Fer comparacions entre allò general teòric amb allò individual clínic.

Desenvolupar la comprensió de l’aprenentatge a través d’un tipus de relació terapèutica que permet reconsolidar la memòria, d’aconseguir un canvi psíquic.

Comprendre la mentalització com depenent del unitat ment-cos.

  • Desenvolupaments psicoanalítics teòrics relacionats amb memòria, repetició i elaboració.
  • Recerques de la neurociència psicodinàmica sobre la memòria i la percepció
  • La configuració afectiva que programa la lectura de pantalla (read-out).
  • Historicitat: atemporalitat del significat del present.

Començarem exposant les qüestions i a desenvolupar un diàleg sobre els diversos aspectes teòrics i la seva relació amb la clínica.

Alguns dels temes seran exposats pet la directora però basats en la lectura de la bibliografia pertinent, que s’oferirà amb antelació per tal que podeu llegir-los abans de cada reunió.

Assistència mínima del 80%.

Participació en els diàlegs.

Si, a més del certificat d’assistència és necessària la qualificació per a la formació del IPB, serà necessari presentar un breu escrit mostrant l’assimilació d’algun aspecte après en el seminari. Després, la directora el discutirà individualment.

Inscriu-te