Jordi Artigue, Jorge L. Tizón i Erika Barba-Müller 

 • INICI: 28 de setembre de 2021
 • FINAL: 14 de desembre de 2021
 • HORARI: Dimarts, de 20:30 h a 22:30 h
 • DATES: 28/09/2021, 05/10/2021,  19/10/2021, 26/10/2021, 02/11/2021, 09/11/2021, 16/11/2021, 23/11/2021 i 30/11/2021, 14/12/2021
 • HORES: 20
 • PREU: 360 €
 • MODALITAT: mixta (presencial/online)

La investigació en psicoanàlisi és un tema que ha estat de difícil abordatge en determinats àmbits psicoanalítics però que, en canvi, té un impuls important en els darrers temps. El curs vol mostrar i reflexionar sobre estudis i metodologia que actualment es desenvolupen en aquest àmbit.

Jordi Artigue Gómez: Doctor en Psicologia, Psicòleg clínic, Psicoterapeuta i Psicoanalista de la SEP-IPA

Jorge L. Tizón García: Doctor en Medicina, Psiquiatra, Psicòleg i Neuròleg. Psicoanalista de la SEP-IPA

Erika Barba-Müller: Doctora en Neurociències, Psicòloga, Psicoterapeuta i Psicoanalista de l’IPB

Psicoanalistes, psicoterapeutes i professionals de la salut mental (Infermeres, treballadores socials, etc.) amb interès per la investigació en el marc conceptual de la psicoanàlisi i la psicologia dinàmica.

Conèixer la metodologia de la investigació i ajudar a sistematitzar una idea, inquietud o projecte d’investigació.

Es desenvoluparan els següents temes:

 1. La investigació. El cicle del mètode científic.
 2. De la clínica a la investigació: quin és el problema a investigar?
 3. Els estudis observacionals: cohorts, cas-control, transversals.
 4. Exemples d’investigacions comunitàries pensades des d’un enfoc relacional psicoanalític.
 5. Investigacions en psicoanàlisi: la efectivitat de la psicoteràpia.
 6. La avaluació sistematitzada: el ROM.
 7. Com fer un guió per un projecte d’investigació.

Presentació a classe del material i continguts de cada tema amb suport audiovisual. Discussió i debat d’aquests continguts amb la realització d’exercicis pràctics sobre els interrogants que se deuen plantejar de forma prèvia a l’inici d’una investigació.

Es valorarà la participació activa a classe i es demanarà un treball final de seminari, curt, de 4 pàgines sobre un tema d’investigació i psicoanàlisi, si es vol, pot ser l’elaboració d’ d’un projecte d’investigació.

Assistència mínima del 80%.

Inscriu-te