Jorge L. Tizón

 • INICI: 11 de gener de 2021
 • FINAL: 13 de juny de 2022
 • HORARI: 2n i 4rt dilluns de 21 h a 23 h
 • DATES: 11/01/2021, 25/01/2021, 08/02/2021, 22/02/2021, 08/03/2021, 22/03/2021, 12/04/2021, 26/04/2021, 10/05/2021, 24/05/2021, 14/06/2021, 28/06/2021, 12/07/2021, 13/09/2021, 27/09/2021, 11/10/2021, 25/10/2021, 08/11/2021, 22/11/2021, 13/12/2021, 10/01/2022, 24/01/2022, 14/02/2022, 28/02/2022, 14/03/2022, 28/03/2022, 25/04/2022, 09/05/2022, 23/05/2022, 13/06/2022
 • HORES: 60
 • PREU: 1.020 €

Jorge Luis Tizón: Psicoanalista de la SEP-IPA, psiquiatre, neuròleg i psicòleg. Docent en Seminaris d’Observació de Nadons i d’”Observació terapèutica en la Infància” des de 1990. Membre del Colloque de Superviseurs et formateurs a l’Observation de nadons selon la thecniche d’Esther Bick de la AIDOBB.

L’observació de nadons amb el mètode d’Esther Bick és un dels processos formatius més eficaços per incorporar coneixements sobre el desenvolupament infantil i de les relacions humanes, així com per millorar les capacitats i actituds tant de contenció emocional com per a l’observació, ambdues imprescindibles per a tot psicoterapeuta i psicoanalista.

El caràcter pràctic, emocional i relacional d’aquest seminari, intenta potenciar precisament aquests elements de el seminari original i de les seves diverses aplicacions per a l’estudi de les relacions humanes i com per l’assistència.

Analistes en formació i membres de la IPA interessats en l’observació de nadons i en l’origen de les relacions primerenques i la psicopatologia.

Pot interessar també a tot tipus de professionals i treballadors en els serveis comunitaris dedicats a la infància: pediatria, serveis socials, ensenyament, EAIA, EAP, CDIAP, CSMIJ, centres de SS, Justícia i benestar social…

Objectius generals d’aquest Seminari:

 • Formació en psicologia de el desenvolupament i psicologia psicoanalítica.
 • Formació en tècniques observacionals.

Objectius específics

 • Formació en el mètode d’Observació de nadons segons el model Esther Bick.
 • Formació Teòric-pràctica i actitudinal els assistents.
 • Formació pràctica en psicologia psicoanalítica de les relacions primerenques.

Observació setmanal al domicili del nadó de cadascun dels participants (màxim 4) al seminari, des d’abans del naixement de l’infant fins passat l’any, un cop per setmana.

Tots els assistents treballaran com a observadors, per la qual cosa el nombre màxim per al seminari és de 4, perquè les seves observacions puguin ser reflexionades al seminari.

Les observacions es realitzen en el domicili durant una hora, es transcriuen posteriorment, i es discuteixen en el seminari.

Prèviament, s’haurà discutit el mètode d’observació i les primeres cures de l’enquadrament de l’observació.

Un cop presa la decisió d’inscriure’s al seminari, és convenient que cada un dels inscrits pensi en una família amb la qual poder realitzar les observacions (naixement esperat a principis de 2021). És convenient que NO siguin familiars o persones properes.

Qualitat de les observacions

Participació en la discussió

Resum final de l’observació o bé un treball sobre un tema present o derivat de l’Observació.

Assistència mínima del 80%.

Inscriu-te