Gloria Callicó Cantalejo

 • INICI: 22 de setembre de 2020
 • FINAL: 13 de juliol de 2021
 • HORARI: 2n i 4rt dimarts de mes de 20 h a 21.30 h
 • DATES: 22/09/2020; 13/10/2020, 27/10/2020, 10/11/2020, 24/11/2020, 15/12/2020, 22/12/2020, 12/01/2021, 26/01/2021, 09/02/2021, 23/02/2021, 09/03/2021, 23/03/2021, 13/04/2021, 24/04/2021, 11/05/2021, 25/05/2021, 08/06/2021, 22/06/2021, 13/07/202
 • HORES: 30
 • PREU: 510 €

M. Klein va ser deixeble de Freud. A través dels seus treballs, realitzats principalment amb nens, va desenvolupar i expandir el camp de coneixement i comprensió obert per Freud donant  noves formulacions de les seves teories i apartant-se en altres. Va ser pionera de la tècnica de joc per abordar el tractament de nens. Conceptes com el de les Posicions, la Posició Depressiva, la Reparació i la Identificació Projectiva són d’especial importància en la Clínica.

Gloria Callicó: Psicoanalista de la SEP-IPA. Psicòloga clínica. Doctora en Psicologia. Professora Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Professora en diferents Màsters.

Proporcionar un coneixement profund de la teoria de Melanie Klein.  Aplicació clínica d’aquesta teoria.

 • Les Relacions d’objecte. Objecte parcial/objecte total. Objecte intern/objecte extern.
 • La fantasia Inconscient.
 • Les posicions. Posició Esquizo-paranoide. Ansietat persecutòries. Mecanismes de defensa La Identificació Projectiva
 • Posició Depressiva. Ansietats depressives. Mecanismes de defensa maníacs. La Reparació. La Reparació Maníaca. Defenses neuròtiques.
 • El Desenvolupament Primerenc. El Conflicte Edípic Precoç. La Formació del Superjo.
 • Les Controvèrsies teòriques entre M. Klein i Freud.
 • Principis Generals de l’Anàlisi Infantil. La Tècnica de Joc. Transferència i Contratransferència.
 • Dol, Ansietat i Culpa.
 • Enveja, Voracitat i Gelosia.

A analistes en formació de l’IPB i a altres psicoterapeutes o professionals interessats en l’aprofundiment de l’obra de Melanie Klein.

Introducció teòrica de cada tema. Discussió de les lectures per part dels alumnes. Presentació de casos clínics per part des alumnes o de la professora per il·lustrar els conceptes teòrics.

Assistència mínima del 80% i presentació d’un treball final.

Inscriu-te