Rosa Velasco

 • INICI: 20 de novembre de 2020
 • FINAL: 12 de març de 2021
 • HORARI: 3r divendres de 17.30 h a 19.30 h (al març serà un 2n divendres)
 • DATES: 20/11/20, 18/12/20, 15/01/21, 19/02/21, 12/03/21
 • HORES: 10
 • PREU: 170 €

Rosa Velasco: Membre de la SEP-IPA y de l’Associació Internacional per la Psicoanàlisi i la Psicoteràpia Relacional (IARPP-E). Docent als postgraus en Psicoanàlisi a la Universitat IC de Mèxic (UIC) i a la Universitat de Girona (UdG). Supervisora clínica de la SEP.

Aquesta edició del seminari es realitzarà de manera ON LINE. Abordarem diferents manifestacions clíniques des d’una perspectiva psicoanalítica-relacional:

 1. Tractament psicoanalític en un context de pandèmia: experiències clíniques on-line i telefòniques.
 2. Tractament de manifestacions somàtiques. Desenvolupament de la identitat personal i desenvolupament de la identitat professional: una integració.
 3. Tractament de la depressió. Connexions perdudes: crisis de pànic.
 4. Transmissió inter-generacional del traumatisme psíquic: Trauma de desenvolupament.
 5. Tractament dels trastorns alimentaris: El TA com un “escut protector” davant el dolor de no poder sentir que s’ocupa un lloc a la ment d’algú significatiu.

A psicoanalistes, psicoterapeutes, psicòlegs, metges, educadors i persones interessades en el desenvolupament d’una ment protectora, aquella que és capaç d’acollir dolor emocional, el propi i el de l’altre.

Ajudar al clínic i al docent en el tractament del dolor emocional, amb l’objectiu central de recuperar i/o construir connexions a partir d’identificar les experiències traumàtiques del passat i les seves seqüeles emocionals en el present.

Por, sentiment d’abandonament i transformació de dinàmiques de desconfiança en confiança. Valors intrínsecs i valors extrínsecs que organitzen una particular manera de “estar amb un mateix i amb els altres”. Continguts que es tractaran a les sessions temàtiques d’aquest seminari.

A través de la lectura de textos seleccionats per la directora del seminari. S’exposaran experiències clíniques. Es treballarà amb eines teòriques-clíniques des d’una perspectiva psicoanalítica-relacional.

Presencia a les sessions del seminari (mínim 80%). Participació i realització d’una síntesi-reflexió, triant algun de les apartats del seminari.

Inscriu-te