Neri Daurella

  • INICI: 9 d’octubre de 2020
  • FINAL: 12 de març de 2021
  • HORARI: divendres de 19 h a 21 h
  • DATES: 9/10/20, 13/11/20, 11/12/20, 8/01/21, 12/02/21, 12/03/21
  • HORES: 12
  • PREU: 204 €

[ PLACES EXHAURIDES ]

Neri Daurella: Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista. Membre de la SEP-IPA i de la IARPP.

La psicoanàlisi relacional no neix d´un sol teòric o d´un grup homogeni de teòrics. Com va dir Philip Bromberg (1931-2020), té com a figures parentals importants a Freud, Klein, Ferenczi, Fairbairn, Winnicott, Sullivan i Kohut, encara que cap d´ells té autoritat parental. El valor que es dona a cada concepte o a cada sistema de conceptes depèn més de la seva utilitat clínica que del seu aspecte teòric. I per això conflueixen en l’interès per la psicoanàlisi relacional no només professionals formats en diverses orientacions psicoanalítiques sinó també en altres no psicoanalítiques com ara les cognitivistes de tercera generació,  les humanistes o  les neurociències, i en general les anomenades Ciències de la Complexitat, que ens permeten entendre als éssers humans, en tant que organismes vius, com a sistemes dinàmics, adaptatius, auto-organitzadors i no lineals. I ens permeten veure com en tot procés psicoanalític o psicoterapèutic, així com en tota relació interpersonal, la interacció entre ambdós sistemes pot ajudar a ampliar i enriquir la textura de l´experiència dels dos participants.

A psicoanalistes, psicoterapeutes, psicòlegs, i en general, a professionals de la salut mental.

Aconseguir que els assistents assimilin la teoria i conceptes bàsics del paradigma relacional, dirigit a la comprensió de les relacions humanes, essencialment basades en les emocions, tan en la clínica psicoterapèutica com en la vida quotidiana, i trobin punts de confluència i diferències entre aquest paradigma i els altres mencionats a la descripció anterior.

Teoria dels sistemes dinàmics intersubjectius, adaptatius i no lineals; hetero-regulació i autoregulació; experiències terapèutiques; comunicació verbal i no-verbal; diferents enquadraments en funció de diferents possibilitats i/o necessitats de cada diada pacient-terapeuta, cada moment de la relació,  i cada context (divan, cara a cara presencial, on-line)

Lectura i discussió de treballs teòric-clínics publicats en revistes de referència de l´especialitat i de vinyetes clíniques aportades pels participants.

A través de la participació de cada assistent en el diàleg.

Assistència mínima al 80% de les sessions

Inscriu-te