Jorge L. Tizón i Jordi Artigue 

 • INICI: 18 de gener de 2022
 • FINAL: 22 de març de 2022
 • HORARI: Dimarts de 20.30 h a 22.30 h
 • DATES: 18/01/2022, 25/01/2022, 01/02/2022, 08/02/2022, 15/02/2022, 22/02/2022, 01/03/2022, 08/03/2022, 15/03/2022, 22/03/2022
 • HORES: 20
 • PREU: 360 €
 • MODALITAT: mixta (presencial/online)

La psicosi, els primers episodis psicòtics i els estats mentals d’alt risc de psicosi (EMAR) continuen sent un dels primers problemes de salut pública en la nostra societat. Malgrat els avenços, la visió reduccionista utilitzada en alguns àmbits dificulta el seu abordatge. Des de la concepció psicodinàmica s’ha mostrat com es poden implementar canvis en els processos terapèutics que milloren la qualitat de vida de las persones afectades.

Jorge L. Tizón: Doctor en Medicina, Psiquiatra, Psicòleg i Neuròleg. Psicoanalista (SEP-IPA)

Jordi Artigue: Doctor en Psicologia, Psicòleg clínic, Psicoterapeuta i Psicoanalista (SEP-IPA)

Terapeutes, psicoanalistes, professionals de la salut mental, de infermeria d’atenció primària i pediatria, serveis socials, professors i altres professionals de la salut.

Adquirir coneixements en relació a les presentacions més freqüents dels estats premórbids, pròdroms i símptomes psicòtics precoces a l’actualitat. Donar eines per diferenciar entre el risc de psicosi i el primer episodi psicòtic. Facilitar la comprensió i diferenciació dels abordatges terapèutics possibles en aquestes situacions, des d’un enfocament psicoanalític ampli.

Es desenvoluparan els següents temes:

 1. La psicosi com a forma de relació?
 2. De les emocions bàsiques a l’estructura de personalitat psicòtica.
 3. Els estats mentals d’alt risc (EMAR).
 4. Instruments i activitats per a la detecció precoç.
 5. Estudis sobre aferrament i psicosi.
 6. Els escoltadors de veus, els moviments en primera persona: a on atendre la psicosi?.
 7. El pensament psicòtic i el buit psicòtic: que diu la psicoanàlisi?

Mitjançant casos desenvoluparem quines son les característiques i condicionants que té l’entrevista i l’abordatge terapèutic.  Presentació a classe del material i continguts teòrics de cada tema amb suport audiovisual.

Es valorarà la participació activa a classe i es demanarà aportar casos i participar a la discussió clínica. Elaboració d’un pla terapèutic sobre un cas en una extensió màxima de 4 fulls.

Assistència mínima del 80%.

Inscriu-te