Guillermo Bodner, María Alicia Vinent i Esther Palerm

  • INICI: 1 d’octubre de 2019
  • FINAL: 6 d’abril de 2021
  • HORARI: 1r i 3r dimarts de 20 h a 21:30 h
  • DATES: 01/10/19; 15/10/19; 05/11/19; 19/11/19; 03/12/19; 17/12/19; 07/01/20; 21/01/20; 04/02/20; 18/02/20; 03/03/20; 17/03/20; 07/04/20; 21/04/10; 05/0529; 19/05/20; 02/06/20; 16/06/20; 06/10/20; 20/10/20; 03/11/20; 17/11/20; 01/12/20; 15/12/20; 19/01/21; 02202/21; 16/02/21; 02/03/21; 16/03/21; 06/04/21
  • HORES: 45
  • PREU: 765 €

El coneixement del recorregut de Freud per a una nova comprensió del patiment psíquic és un pas essencial en la formació de psicoanalistes. Aquest recorregut va tenir el seu punt de partida a la clínica, en l’anàlisi dels somnis i en el descobriment del paper de la sexualitat infantil.

Tot això va suposar el desenvolupament del cos conceptual de la psicoanàlisi com a nova disciplina, com un canvi epistemològic, referit a l’estudi de l’inconscient, el significat dels afectes i la participació de la subjectivitat en el coneixement. La seva sistematització constitueix la base de la metapsicologia, que és la bastida teòric de la psicoanàlisi i la seva pràctica.

El programa que oferim pretén ser una aproximació viva i crítica cap a aquesta obra fonamental, que motivi l’analista en formació a un diàleg constant amb l’obra d’un autor que ha revolucionat la comprensió de la subjectivitat humana, del seu patiment i també de les seves repercussions , en la societat i en la cultura

Guillermo Bodner: Metge. Psicoanalista de la SEP-IPA. Membre del Comitè editorial de l’International Journal of Psycho-Analysis

María Alicia Vinent: Metge psicoanalista SEP i APA (IPA); Neuropsicoanalista clínica (NPSA), Especialista en medicina psicosomàtica (CIMP)

Ester Palerm: Metge. Psicoanalista de la SEP-IPA. Membre del Comitè de COWAP (Committee on women and psychoanalyst)

Assistència mínima del 80% i presentació d’un treball final.

Inscriu-te