Guillermo Bodner, Marta Areny, Isabel Laudo i Glòria Zegrí 

  • INICI: 14 d’abril de 2021
  • FINAL: 30 de juny de 2021
  • HORARI: dimecres de 20 h a 21.30 h
  • DATES: 14/04/21, 28/04/21, 5/05/21, 26/05/21, 09/06/21, 30/06/21
  • HORES: 9
  • PREU: 153 €

Guillermo Bodner és metge, psicoanalista didacta SEP-IPA. Membre del Comitè Editorial de l’Internaltional Journal of Psychoanalysis.

Marta Areny és psicòloga i psicoterapeuta. Màster en Psicopatologia infanto juvenil. Psicoanalista SEP-IPA. Coordinadora del Departament d’Anàlisi de Nens i Adolescents (DANA) de la SEP.

Isabel Laudo és psicòloga clínica, psicoterapeuta, psicoanalista SEP-IPA. Excoordinadora de la Unitat de psicoteràpia d’adults i famílies de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària.

Glòria Zegrí i Boada és psicòloga clínica del CSMIJ de Gràcia de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Psicoanalista SEP-IPA

La diversitat sexogenèrica ens aboca a fer una reflexió profunda de la teoria psicoanalítica des del seu inici i fins l’actualitat. Revisarem autors que ens ajudaran a veure com ha anat evolucionant la manera de comprendre la concepció de la sexualitat i del gènere.

A psicòlegs, psicoanalistes i metges

Tenir una base teòrica que permeti comprendre millor les expressions de la sexualitat i de la identitat de gènere en el moment actual.

Es facilitaran textos sobre el tema, als participants del seminari, de Freud, Winnicott, Laplanche, Bleichmar, Green, Glocer, Butler i Missé.

L’aprofundiment del contingut del temari es treballarà a través de la discussió de les lectures, vinyetes clíniques, pel·lícules, etc.

Assistència del 80% i participació en el seminari.

Inscriu-te