Guillermo Bodner, Marta Areny, Isabel Laudo, Gloria Zegrí

  • INICI: 12 de gener de 2022
  • FINAL: 23 de març de 2022
  • HORARI: dimecres, de 20 h a 21:30 h
  • DATES: 12/01/2022, 26/01/2022, 09/02/2022, 23/02/2022, 09/03/2022, 23/03/2022
  • HORES: 9
  • PREU: 162 €
  • MODALITAT: Online

La diversitat sexogenèrica ens aboca a fer una reflexió profunda de la teoria psicoanalítica des del seu inici i fins l’actualitat. Revisarem autors que ens ajudaran a veure com ha anat evolucionant la manera de comprendre la concepció de la sexualitat i del gènere.

Guillermo Bodner: metge, psicoanalista didacta SEP-IPA. Membre del Comitè Editorial de l’Internaltional Journal of Psychoanalysis.

Marta Areny: psicòloga i psicoterapeuta. Màster en Psicopatologia infanto juvenil. Psicoanalista SEP-IPA.

Isabel Laudo: psicòloga clínica, psicoterapeuta, psicoanalista SEP-IPA. Excoordinadora de la Unitat de psicoteràpia d’adults i famílies de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària.

Glòria Zegri i Boada: psicòloga clínica del CSMIJ de Gràcia de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Psicoanalista SEP-IPA

A psicòlegs, psicoanalistes i metges.

Tenir una base teòrica que permeti comprendre millor les expressions de la sexualitat i de la identitat de gènere en el moment actual.

Lectura d’autors que es consideren bàsics. Es facilitaran textos concrets sobre Laplanche, Bleichmar, Tubert, Green, Quinodoz, Rosine J. Perelberg, Glocer, Butler, Missé, entre altres. Es donarà llista concreta als participants.

L’aprofundiment del contingut del temari es treballarà a través de la discussió de les lectures, vinyetes clíniques, pel·lícules, etc.

Assistència del 80% i participació en el seminari.

Inscriu-te