Maria Cristina Betrian i Piquet

  • INICI: 26 d’octubre de 2018
  • FINAL: 14 de desembre de 2018
  • HORARI: Divendres de 16 a 19 hores
  • DATES: 26/10, 9/11, 30/11, 14/12
  • HORES: 12
  • PREU: 204 €

En aquest taller concebrem l’adolescència relacionada amb les expressions llatines: 1. adulescentiam, el període de la vida que segueix a la infància, 2. adolescere, dolor de creixement psíquic i/o físic i 3. “ad oleo”, l’oli-petroli capaç d’alliberar una energia vital transmutadora del cos psíquic. El terme estat vol assenyalar una posició transitòria que pot emergir a qualsevol edat i que, en el cas que ens ocupa, comença enfront d’un final que provoca un procés de canvi i de reorientació de la vida. Mirarem el crepitar d’unes idees i emocions com focs sagrats, dignes del màxim respecte, per descobrir-ne el seu potencial emancipador en dues direccions: generador d’un adult en l’adolescent i re-generador de l’adult que té el coratge d’enfrontar les vicissitud dels estats canviants, siguin dels fills, alumnes,… i/o propis.

A psicòlegs, psiquiatres, docents, pares-mares, metges de família, educadors socials, monitors d’esplai, professionals i adults interessats en processos de canvi i reorientació personal.

El taller convida a prendre contacte amb “l’adolescent intern”, aquell que impulsa a deixar una posició preestablerta, però finita o insana, per entrar en processos vers una organització psíquica més madura i conscient de l’aconseguida fins aquell moment i establir-se en una nova realitat.

Despertar. Què m’està passant? Ser pràctic: una tradició. Perdre´s per trobar-se. Models culturals uniformadors. La qüestió de l’acció. La imatge que decideix. Quedar encallat. Danys banalitzats. Esclat del caos. Crepiten focs sagrats. Esperit ¿rebel o revolucionari? Paradoxes entorn bogeria-seny. Emprendre el vol de l’adéu. Estratègies pràctiques. Simetria en la asimetria. Micro-polis. Bases per l’emancipació real. Fragmentació o fragments? Imperatiu ètic.

Com assolir la no fàcil tasca d’aproximar-nos a conèixer i entendre el vital adolescent? Es proposa el camí psicoanalític, que passa per intentar deixar-nos tocar per la lectura compartida i el diàleg –tant necessari i imprescindible amb l’adolescent- a l’entorn d’uns texts que exposen i il·lustren els punts del temari amb fragments clínics, experiències de la vida quotidiana, gràfics amb suport audiovisual, fragments literaris i poètics.

Maria Cristina Betrian i Piquet: Psicoanalista (SEP-IPA). Psicòloga clínica. Llicenciada en Filosofa i Lletres. Psicoterapeuta Didacta (ACPP). Membre del Centro Estudios Tragedia y Transformación.

Assistència mínima del 80% al seminari.

Participació en el diàleg.

Un breu escrit al final de cada sessió, assenyalant un punt sobre el que el participant vulgui fer–ne una consideració o que pensi pot ser-li útil personal o professionalment.

Inscriu-te