Rafael Ferrer i Neri Daurella

 • INICI: 19 d’octubre de 2019
 • FINAL: 18 de juliol de 2020
 • HORARI: 3r dissabte de 10 h a 13 h
 • DATES: 19/10/2019, 16/11/2019, 21/12/2019, 18/01/2020, 15/02/2020, 21/03/2020, 18/04/2020, 16/05/2020, 20/06/2020, 18/07/2020
 • HORES: 30
 • PRECIO: 510 €
 1. Els inicis a Viena. Freud com a explorador del inconscient, la teoria sexual i el model pulsional. Discrepàncies amb Breuer, Adler, Jung i Rank.
 2. Ferenczi, deixeble i crític de Freud. Les experiències traumàtiques. L’examen de la contratransferència.
 3. Els emigrants a Gran Bretanya. Controversial Discussions entre Melanie Klein i Anna Freud. Desenvolupament postkleinians.
 4. El grup dels independents de la Societat Britànica: Fairbairn, Winnicott, Balint i Bowlby.
 5. Kohut, la teoria del self i el narcisisme. Conflicte versus defecte.
 6. De la tradició interpersonal i sociocultural americana (Sullivan, Clara Thompson) a la intersubjectivitat (Ogden, Benjamin).
 7. Del model pulsional al model relacional: Mitchell, Bromberg, Stern, Orange.
 8. La psicoanàlisi a França. Aportacions de Jacques Lacan i André Green.
 9. El lloc del cos a la teoria psicoanalítica (Franz Alexander, Pierre Marty). El diàleg amb la neurociència: empatia, mentalització, neurobiologia dels sentiments (Damasio).
 10. El futur de la psicoanàlisi a la llum dels canvis socials.

Es lliurarà bibliografia que s’haurà llegit prèviament. Introducció del tema pels directors i discussió pel grup d’assistents.

Neri Daurella: psicòloga clínica, psicoanalista, membre de la SEP

Rafael Ferrer: psiquiatre, psicoanalista, membre de la SEP

Continua, en base a l’assistència (mínima del 80%) i participació.

Inscriu-te