Neri Daurella

  • INICI: 8 d’octubre de 2021
  • FINAL: 11 de març de 2022
  • HORARI: divendres, de 19 h a 21 h
  • DATES: 08/10/2021, 12/11/2021, 10/12/2021, 14/01/2022, 11/02/2022, 11/03/2022
  • HORES: 12
  • PREU: 216 €
  • MODALITAT: mixta (presencial/online)

Des de la perspectiva de les anomenades Ciències de la Complexitat, que ens permeten entendre als éssers humans, en tant que organismes vius, com sistemes dinàmics, adaptatius, auto-organitzadors i no lineals, considerem que cada procés psicoanalític  és una relació diàdica i dinàmica, que es desenvolupa a la seva manera, sense gaire planificació explícita. Una de les funcions bàsiques del psicoterapeuta psicoanalític és procurar oferir un clima de seguretat, coherència i estabilitat que permeti el desenvolupament del procés. Aquesta funció és semblant a la que s´espera de les mares en relació als nens petits.  Això requereix cultivar el tacte, el timing, la intuïció i la tolerància a la incertesa. Revisarem alguns conceptes dels psicoanalistes clàssics (Freud, Ferenczi, Klein, Winnicott), en diàleg amb els dels psicoanalistes relacionals contemporanis  i els investigadors de la primera infància i de la psicologia evolutiva.

Neri Daurella

Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista de la SEP-IPA i de la IARPP.

A psicoanalistes, psicoterapeutes, psicòlegs, i en general, professionals de la salut mental.

Aconseguir que els assistents puguin fer una síntesi de les aportacions d´alguns psicoanalistes clàssics, alguns investigadors del desenvolupament a la primera infància i alguns psicoanalistes relacionals actuals, per situar-se en el context de la clínica psicoanalítica contemporània.

En aquest seminari treballarem  diverses perspectives de la psicoanàlisi relacional a partir de la lectura de textos de Stephen Seligman, professor de psiquiatria a la Universitat de California, fins 2020 co-editor (amb Hazel Ipp) de la revista Psychoanalytic Dialogues (The International Journal of Relational Perspectives), psicoanalista didacta i supervisor al San Francisco Center for Psychoanalysis and Psychoanalytic Institute of Northern California, i autor de Las relaciones en el desarrollo. Primera infancia, intersubjetividad y apego, que acaba de publicar-se traduït al castellà.