Antònia Grimalt

  • INICI: 8 de novembre de 2019
  • FINAL: 12 de juny de 2020
  • HORARI: 2n o 3r divendres de 18 h a 20:30 h
  • DATES: 08/11/2019; 13/12/2019; 10/01/2020; 14/02/2020; 13/03/2020; 17/04/2020; 15/05/2020; 12/06/2020
  • HORES: 20
  • PREU: 340 €

Antònia Grimalt:  Analista didacta de la SEP-IPA. Chair del Fòrum d’anàlisi de nens.

> La concepció de la identificació projectiva realista com a mitjà de comunicació primitiva del bebè complementada pel “reverie” matern, que desintoxica i transforma les emocions en brut en quelcom tolerable per a la personalitat del bebè, és una de les hipòtesi centrals que transformen la clínica psicoanalítica. La hipòtesi de la funció alfa, el treball de somni alfa i la relació continent contingut, planteja el desenvolupament de la personalitat a partir de desemparaments primaris i la seva relació amb un ambient humà tòxic o nutritiu, juntament amb la pròpia dotació instintiva. El concepte de transformació i l’àrea de la negativitat introdueix una perspectiva bidireccional en l’evolució que pot anar vers el creixement mental com en les transformacions creatives o bé vers el deteriorament, com en les transformacions en al·lucinosi. A partir d ’aquí Bion desenvolupa un conjunt d’elements como a referències orientatives del procés analític.

Treballarem textos de Bion d’altres autors estudiosos de Bion per a fer més digerible la lectura dels textos originals.

Lectura i discussió de textos, power point, material clínic il·lustratiu.

Assistència mínima del 80%

Estudi de conceptes primordials en el pensament de Bion i les seves repercussions en la clínica.

Inscriu-te