Antònia Grimalt i Mabel Silva

  • INICI: 21 de gener de 2020
  • FINAL: 1 de juliol de  2020
  • HORARI: 1r i 3r dimecres, de 21 h a 22,30 h
  • DATES: 22/01/20, 5/02/20, 19/02/20, 4/03/20, 18/03/20, 1/04/20, 15/04/20, 6/05/20, 20/05/20, 3/06/20, 17/06/20, 1/07/20
  • HORES: 18
  • PREU: 306 €

Antònia Grimalt:  Analista didacta de la SEP-IPA. Chair del Fòrum d’anàlisi de nens.

Mabel Silva: Analista titular de la SEP-IPA.

A partir de l’aprofundiment de la idees de Bion i Matte Blanco dels estats mentals primitius, es faran ponts entre ambdós autors i a través de material clínic intentarem apropar-nos a l’actualitat del seu pensament en el nostre treball diari com a terapeutes i analistes

A terapeutes i analistes que treballen amb nens adolescents o adults a la consulta o en assistència primària que vulguin aprofundir en la comprensió de les ansietats primitives.

Ampliar coneixement del funcionament mental primitiu per una millor comprensió dels seus pacients .

Introducció al pensament de Bion i Matte Blanco.

Punts de trobada entre ambdós autors.

Bion i l’aparell per a pensar els pensaments.

El funcionament de l’Inconscient i la teoria Bi-lógica de Matte-Blanco.

L’ estructura estratificada i el desenvolupament humà.

Pertorbació de les estructures espacials i temporals.

Canvi catastròfic i frenesí simètric.

Concepció del món intern per part d’ambdós autors. S’intentaran comprendre  les seves aportacions a les idees kleinianes de projecció, introjecció i identificació projectiva.

Pensament, emoció, infinit.

Multidimensionalitat, sensació pura i senso-emoció.

Consideracions tècniques en compte els desenvolupaments d’ambdós autors.

Es treballaran textos dels dos autors acompanyats de material clínic dels participants del seminari i de les directores.

Presentació d’un breu treball clínic.

Cal un 80% d’assistència, per obtenir el certificat.

Inscriu-te