Antonia Grimalt i Mabel Silva

  • INICI: 29 de setembre de 2018
  • FINAL: 13 de juliol de 2019
  • HORARI: 2n dissabte de 09:30 a 12:30
  • DATES: [2018] 29/9, 13/10, 10/11, [2019] 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 13/7
  • HORES: 30
  • PREU: 510 €

Ens proposem treballar autors actuals, a través de llibres i treballs recents, amb exemples clínics que ajudin a entendre les diferents transformacions de la teoria de kleiniana. Britton, Feldman i Steiner desenvolupen conceptes de Bion, Joseph, Money-Kyrle, Meltzer etc. Explorarem  l’obra de Matte Blanco vinculant-lo al pensament de Julia Corominas. Plantejarem la influència que el pensament de Bion ha tingut en el desenvolupament de la teoria i la tècnica post-kleiniana a través del últims treballs de Caper.

A partir de la investigació clínica que ens presenten aquests autors, abordarem els temes següents: Comprensió actual del C. D’Èdip: Subjectivitat, objectivitat i espai triangular. Creença i Realitat psíquica. Comprensió de la oscil·lació dinàmica de les posicions EP<=>D i el seu rol en l’evolució de l’individu. Replegaments psíquics i ansietats de sortida. L’ansietat de ser vist. Progrés i vergonya pels sentiments de tendresa. Pensar, sentir i ser. Processos mentals primaris. Els diferents matisos de la Identificació projectiva i la implicació de l’analista.

Persones interessades amb coneixements de Freud i Klein

Llibres i articles del autors postkleinians més significatius en els temes abans senyalats en la descripció del seminari

Es donarà una bibliografia bàsica i, en cadascuna de les sessions es treballarà 2 0 3 articles i la seva clínica analítica

Antonia Grimalt: Psicoanalista titular amb funcions didàctiques de la SEP-IPA . Membre didàctic del Psychoanalytic Institute for Eastern Europe (PIEE) Membre del Fòrum for Child Psychoanalysis de la Federació Europea de Psicoanàlisi.

Mabel Silva: Psicoanalista titular de la SEP-IPA. Participació activa durant molts anys en les supervisions de analistes Post-kleinians en Londres (MKT, UCL) i Barcelona

Assistència mínima del 80%. Participació en les discussions.

Inscriu-te