Rosa Velasco

  • INICI: 19 de novembre de 2021
  • FINAL: 18 de març de 2022
  • HORARI: 3r divendres de 17:30 h a 19:30 h
  • DATES: 19/11/2021, 17/12/2021, 21/01/2022, 18/02/2022, 18/03/2022
  • HORES: 10
  • PREU: 180 €
  • MODALITAT: Online

Rosa Velasco

Membre de la SEP y de l’Associació Internacional per la Psicoanàlisi i la Psicoteràpia Relacional (IARPP-E). Docent als postgraus en Psicoanàlisi a la Universitat IC de Mèxic (UIC) i a la Universitat de Girona (UdG). Supervisora clínica de la SEP.

La Psicoanàlisi Relacional es una forma de psicoteràpia que considera que el dolor emocional i/o la simptomatologia psíquica deriven de la interacció. En aquesta nova edició d’aquest seminari, es proposaran cinc textos actuals, un per cadascuna de les sessions. Relacionarem el contingut dels textos amb experiències clíniques presentades per els inscrits o per la directora del seminari. L’objectiu central es ampliar coneixements sobre la perspectiva psicoanalítica relacional per la seva aplicació en el treball a la consulta privada, a la sanitat pública o al aula de docència. Es discutiran àmpliament  temes relacionats amb el trauma de desenvolupament: el sentiment de soledat a la infància i les seqüeles emocionals en l’adult.

A professionals de la salut i de l’educació interessats a incorporar la perspectiva psicoanalítica relacional en la comprensió del dolor emocional i dels conflictes de relació.

Ampliar coneixements sobre la perspectiva psicoanalítica relacional i la seva aplicació.

Connexió intersubjectiva,  Coneixement Relacional Implícit, Desenvolupament emocional, Empatia, Trauma de desenvolupament.

Treballarem amb cinc aportacions teòric-clíniques actuals. Una per cada sessió del seminari. Al final de cada sessió realitzarem una síntesi del més essencial. A la cinquena i última sessió co-construirem una integració del que hem treballat durant tot el seminari.

Participació a les sessions del seminari.

Assistència mínima del 80%.