Editorial

Originals

VINENT, MA. Hi ha crisi en la relació assistencial?

CLUSA, J. Consideracions sobre l’atenció psicoterapèutica dels trastorns psicòtics a la Xarxa pública.

BEÀ, P. Hi ha crisi, a les relacions assistencials, d’avui?

TARRAGÓ, R. El treball assistencial i les relacions que s’estableixen en una unitat de cures intensives neonatals.

BEÁ, N. La relació assistencial en el treball de preparació per a l’adopció.

XXV Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi.

Bellesa, creativitat i narcisisme

FOLCH, P. El mite de la clínica i la clínica del mite.

LAUDO, I. Expressions del narcisisme en el grup familiar.

TIÓ, J. L’eclosió adolescent: l’encontre amb la complexitat.

Aplicacions
OROMÍ, L.; LINARES, L.; RECIO, M. Experiència en incubadora i desenvolupament mental: comprensió psicoanalítica.

Avui comentem…

Las psicosis. (Recensió: D.Clusa).

RODRÍGUEZ, C. Introducción a la obra de Ronald Fairbain. (Recensió: V.Hernández).

VILA, JM. La sanitat catalana des d’una altra perspectiva: la salut i la felicitat de les persones. (Recensió: A.Romagosa).

VAN BUREN, J.; ALHANATI, S. Primitive mental states. (Recensió: A.Grimalt).

FELDMAN, M. Doubt, conviction and the analytic process. (Recenció: E.Wieland).

Notícies
Jornades sobre “Psicoanàlisi i Xarxa Pública de Salut Mental: un diàleg” organitzades per la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) amb motiu del seu 50è aniversari

La Clínica de la SEP

Normes per a la publicació d’articles

Butlleta de subscripció