Editorial

Originals

BALLTONDRE, M. Teresa d´Àvila. Les dimensions vitals de la mística

AGUILAR, J. Reflexions molt provisionals al voltant del misticisme, l’espiritualitat i la psicoanàlisi.

CODERCH, J. L’evolució de la psicoanàlisi afebleix la suposada incompatibilitat entre psicoanàlisi i religió.

FOLCH, P. Mística i psicoanàlisi en temps de crisi.

GRIMALT, A. Reversió de la Perspectiva. Clivellament estàtic. Temps_atemporalitat.

Jornada de la Revista Catalana de Psicoanàlisi 2009

HERNANDEZ, C. Relacions “com si” en la petita infància. Detecció i prevenció.

SALA, J. Ser o no ser prou autèntic.

HERNANDEZ, V. Des del “com si “ a l´Asperger passant pel “fals self”.

Aplicacions
FERRET, T. De la bidimensionalitat a la tridimensionalitat.

Avui comentem…

Congrés “Bion in Boston: growth and turbulence in the container contained”. (Ressenya A.Grimalt).

PÉREZ-SÁNCHEZ, A. Entrevista e indicadores en psicoterapia y psiconálisis. (Recensió: B.Anguera).

COROMINES, J.; FIESCHI, E.; GRIMALT, A.; GUARDIA, M.; OROMI, I.; PALAU, M.; VILOCA, Ll. Processos mentals primaris. Implicacions psicopatològiques i consideracions tècniques. (Recensió: A.Icart).

SALA, H.; CHANCHO, A.; GER, E.; MIQUEL, E.; MONTSERRAT, A.; NOGUERA, R.; RIOS, C.; SÁNCHEZ, E. Psicoteràpia focal de nens. Una aplicació del model psicoanalític a la Xarxa pública. (Recensió: A.Grimalt).

La Clínica de la SEP

Normes per a la publicació d’articles

Butlleta de subscripció