Editorial

Originals

ANGUERA, B. Il·lusions,funcions i enigmes del Jo. Algunes reflexiones sobre escrits de Piera Aulagnier.

SODRÉ, I. L’orgia perpètua.

BODNER. G. Discussió del treball de Ignes Sodré.

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

CAMPS, N. Tècniques de reproducció assistida: alternativa a la fecunditat o fertilitat alternativa?

GUÀRDIA, M. Perquè tu neixis.

TOUS, J. Parentalitat,una perspectiva des de la psicoanàlisi.

Debats de la SEP 2008

DAURELLA, N. La mentida, és el pitjor enemic de la veritat?.

TIÓ, J. Mentides i veritats en l’adolescència.

Lligams interdisciplinaris

CODERCH, J. Reflexions d’un psicoanalista davant la neurociència.

Qüestions de lèxic

CASTELL, E.; FIESCHI, E.; FOLCH, P.; GRIMALT, A.; SILVA, M. Consciència, estats de consciència i la seva negativitat.

Homenatge a Hanna Segal

PÉREZ-SÁNCHEZ, A. Hanna Segal, una ment oberta.

HENLEY, J. Entrevista a Hanna Segal: La reina de la foscor

A Pere Bofill Taulé, in Memoriam

FOLCH, P.

Avui comentem…

KLEINMAN, R. Elias Canetti: luces y sombras. (Recensió: P.Folch).

LIBERMAN, A.; ABELLO, A. Winnicott hoy: su presencia en la clínica actual. (Recensió: B.Anguera).

GERHART, S. El amor maternal. La influencia del afecto en el desarrollo mental y emocional del bebé. (Recensió: B. Anguera)

La clínica de la SEP

Normes per a la publicació d’articles

Butlleta de subscripció