Editorial

Originals

BODNER, G. Construcció i canvi psíquic.

FOLCH, F. Lírica i lògica en el treball interpretatiu.

GRIMALT, A. Exploració del concepte d’ideograma oníric i desenvolupament afins.

JOSEPH, B. Ètica i actuació professional.

LAGUNA, MV. De la transferència idealitzada: expressió, funcions i nivells en el procés analític.

RENIK, O.; SPILLIUS, EB. Intersubjectivitat en psicoanàlisi.

Entrevista
JOSEPH, B. Daniel Pick entrevista Betty Joseph.

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

BEÀ, P. Comprensió del psiquisme primitiu i les seves repercussions tècniques.

COROMINES, J. et al. Comprendre el psiquisme primitiu,com ens ajuda?
Debats de la sep

BULBENY, N.; BODNER, G.; HERNÁNDEZ, V.; MENDOZA, E. Parlant de coses serioses: l´humor.

Avui comentem…

BRITTON, R. Creença i imaginació. (Recensió: A.Grimalt).

FAIMBERG, H. The telescoping of generations. (Recensió: S.BOLOGNINI. Traducció: R.Ferrer).

QUINODOZ, JM. Los sueños que vuelven una pagina. (Recensió: P.Beà).

Notícies

Notícia sobre la Clínica de la SEP

Normes per a la publicació d’articles

Butlleta de subscripció