Editorial

Originals

CASTELL, E. Del dormir i del somiar en el nivell primitiu de la personalitat.

CODERCH, J. La metàfora en el procés psicoanalític.

ECHEVARRÍA, R.; LAUDO, I.; NICOLÁS, R.; SILVA, M. L’analista i el que passa fora de la sessió.

FIAMMINGHI, AM. Espais privats de la ment en la relació analítica: una qüestió teòrica i clínica.

OROMÍ, I. Algunes consideracions sobre el paper de Jo en la contenció i elaboració de les ansietats catastròfiques: ús idiosincràtic de la metàfora.

TABBIA, C. Abordatge de la “improvisada personalitat” del psicòtic.

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

ADROER, S.; MARTÍNEZ, M. Una aproximació a l’alteració psicosomàtica.

GRIMALT, A. Falsos contenidors de l’experiència emocional.

ICART, A. Característiques de les manifestacions psicosomàtiques a l’adolescència.

Debats de la SEP 2003

AGUILAR, J.; BUXÓ, MJ.; ESKELINEN, T.; GARCÍA, C.; LIENAS, G. Moderador: V. BARENBLIT. Dona: diferència i misteri.

Avui comentem…

MELTZER, D., et al. Supervisions with Donald Meltzer. (Recensió: E. Wieland).

NORMAN, J. El psiconalista y el bebé: una nueva mirada hacia el trabajo con infantes. (Recensió: A.Romagosa).

BASSOLS, R. Elements bàsics de psicoteràpia psicoanalítica. (Recensió: R. Ferrer).

Notícies
Núria Abelló de Bofill en el record.

Notícia sobre la Clínica de la SEP.

Normes per a la publicació d’articles.

Butlleta de subscripció.