Originals

ALEXANDER, F. Psicoanàlisi i psicoteràpia.

CODERCH, J. La trama interactiva en el procés psicoanalític.

GUÀRDIA, M. El silenci, el so i la cançó. Diferents moments d’un procés comunicatiu en l’anàlisi de nens.

LILLO, JL. L’expiació en el procés psicoanalític.

SAINT-GERONS, JM. Idealització i creativitat. Reflexions sobre la tècnica analítica.
Jornades De La Revista Catalana De Psicoanàlisi

FOLCH, P. Contenció,dramatització i contractació.

BEÀ, P. Adolescents: contenir;contenir-se.

VILLEGAS, M. Contes,jocs,dibuixos i paraules. La contenció en el tractament de nens petits.

Aplicacions de la psicoanàlisi

ROSENFELD, D. Dictadura militar i episodi psicòtic.

Lligams interdisciplinaris

ROJAS, C. Dalí i Freud.

Avui comentem…

Llibres
AHUMADA, JL. Descubrimientos y refutaciones. -La lógica de la indagación psicoanalítica. (Recensió: P.Folch).

CAPER, R. Els fets immaterials. (Recensió: T.Eskelinen).

GALLI, J.; VIERO, F. Falliment adottivi: prevenzione e riparazione. (Recensió: C. Miranda).

CABRAL, F. Pensar a emoçao. (Recensió: E.Ger).