Originals

BODNER, G. Imaginació,regressió i creativitat.

HERNÁNDEZ, V. El pensament en la psicosi.

WAELDER, R. Estructura de les idees paranoides. Revisió crítica de diverses teories. (Traducció: V.Hernández) .

Aplicacions de la Psicoanàlisi

VELASCO, R. El sentiment de vergonya.

ZEGRI, G. Indicació/contraindicació per a grup psicoterapèutic d’adolescents: casos límit.
40è Aniversari de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi

LILLO, JL. El futur de la clínica psicoanalítica: algunes reflexions.

NOS, J. Panorama actual del pensament psicoanalític: què hi ha de nou en els models “nous”?

TOUS, J. Psicoanàlisi i educació
XIV Jornada de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

BODNER, G. L’espai i els objectes del món fòbic.

MIRÓ, MT. Pors i fòbies a la infància: evolució o psicopatologia.

SALA, J. Evitar l´inevitable ? Fugides i desenvolupament en l’adolescència.

Avui comentem

Llibres
L´entrevista psicoanalítica. Una investigació empírica. (Recensió: P.Beà).

Revistes
Revista de Psicoanàlisis; 1999, Tomo LVI (1): 95-129. Robert N. Emde: Avances en el tema de las influencias integradoras de los procesos afectivos para el desarrollo y para el psicoanálisis. (Recensió: R.Nicolás).