Originals

ADROER, S. Algunes consideracions sobre l’estructura del self i la seva patologia.

MARTÍN, LJ. La contribució de Ferenczi al concepte de contratransferència.

PÉREZ-SÁNCHEZ, A. Indicadors per a l’acabament del procés psicoanalític.

MONEY-KYRLE, R. L’objectiu de la psicoanàlisi.

Jornades de la revista catalana de psicoanàlisi

FILLAT,N. Sobre la depressió en el nen.

FERRER,R. La depressió en l’adolescència.

MIRANDA,C. La depressió en els adults.

Homenatge a René Diatkine

DIATKINE, G. Violència quotidiana i ideal del jo.

VILOCA, L. De la discontinuïtat a la continuïtat en la relació d’objecte.

Lligams interdisciplinaris

FORTUNY, J. L’atenció a les famílies de persones amb greu disminució psíquica.

Aplicacions de la psicoanàlisi

MAURI, E. La destrucció de l’objecte com a descreació; una argumentació semàntica per a la seva comprensió. Una aplicació a l´“untergang” del complex d´Edip
Avui comentem…

Llibres

FINK, C. Cuentos para adultos. La lógica del inconsciente. (Recensió: S.Adroer).