Originals

CODERCH, J. Contribució a la concepció pluralista de la psicoanàlisi.

GRIMALT, A.; MIRÓ, MT. Reflexions sobre el concepte de contenció i la seva apliacació a la clínica.

SALA, J. Notes sobre dany i reparació.

ROSENFELD, D. Comprenent diferents formes d´encapsulament autístic: un homenatge a Frances Tustin.

Nota dels editors

TUSTIN, F. Nous enfocaments sobre l’autisme psicogenètic.

Jornades De La Revista Catalana De Psicoanàlisi

BODNER, G. La identitat en els trastorns de la personalitat.

GARCIA-MILÀ, M. Senyals d’alerta en l’etapa adolescent.

GUÀRDIA, M. Trets o trastorns de personalitat?. Necessitat i dificultat per diferenciar-ho en els infants.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

ELDUQUE, MI. Un psiquiatre d’orientació dinàmica a l’assistència pública: algunes reflexions.

Lligams interdisciplinaris

ROIZ,J. Freud i la micropolítica.

Avui comentem

Llibres
CABRÉ, V. Escenoterapia. (Recensió: JM.Sunyer).

SCHMID-KITSIKIS, E.; WILFFRED, R. Bion. Vida y pensamiento psicoanalítico (Recensió: E.Castell).