Originals

ADROER, S. Fixació de l’asma i la impotència sexual en diferents etapes pregenitals.

CODERCH, J. La influència del pensament postmodern en la psicoanàlisi actual.

TAUSK, V. Sobre l’origen de la “màquina d´influència” en l’esquizofrènia.

40è Congrés de l´Associació Psicoanalítica Internacional

Aplicacions de la Psicoanàlisi

FIESCHI, E. El cos, la representació, el joc.

Lligams interdisciplinaris

ARMENGOL, R. El fanatisme, una perversió del narcisisme.

BASSOLS, R. Sobre fanatisme i violència.

Avui comentem

Llibres
RODRIGUÉ, E. Freud, el siglo del psicoanálisis. Buenos Aires: Sudamericana, 1996. 2 vols. (Recensió: R.Echevarria).

SANDLER, J., et al. Freud´s models of the mind. An Introduction. London: Karnac Books, 1997. 203 p. (Recensió: S.Cuppa).

FREIXAS, J. Psicopatologia psicoanalítica. El model Freud Abraham. Barcelona: Columna, 1997. (Recensió: M.Mitjavila).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis; August,1997, Vol.78 (4): 653-666. (Recensió: G.Bodner).

Revista de Psicoanálisis. De la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Extra 1997: 63-80 (Recensió: S.de Diego).