Originals

CODERCH, J. Programes d’investigació entorn del pensament psicoanalític i les seves aplicacions. Notes per a la reflexió.

LILLO, JL. La cesura de l’adolescència.

IMBASCIATI, A. Els orígens de la dimensió sexual.

FERENCZI, S. Estadis en el desenvolupament del sentit de la realitat.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

BASSOLS, M. Una contribució a l’homenatge a Freud, en motiu del centenari dels “Estudis sobre la histèria”.

HERNÁNDEZ, V. El concepte psicoanalític de narcisisme al segle XV català: Sibiuda i Comalada.

MORRAL, C. De la saga de les sirenes a la recuperació de la sensorialitat.

Lligams interdisciplinaris

ARMENGOL, R. Sobre el morir i el viure. Assaig psicoanalític sobre l’acció del superjò, amb el suport d’alguna filosofia: culpa, perdó, virtut, plaer i eticitat.

LAMA, E. Psicoteràpia i fanatisme: tolerar l´incert.

SAINT-GERONS, J. Elaboració de la “fam d’amor” a l’obra poètica de Salinas.

Avui comentem

Llibres
PÉREZ-SÁNCHEZ, A. Análisis terminable. (Estudio de la terminación del proceso analítico). (Recensió: S.Adroer).

PIOVANO, P. Le esperienze parallele. Percorsi psicoanalitici del bambino al genitore. (Recensió: E.Fieschi).

STERN, DN. La constelación maternal. La psicoterapia en las relaciones entre padres e hijos. (Recensió: A.Grimalt).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis; 1997. (Recensió: P.Beà).

International Journal of Psycho-Analysis; 1996. (Recensió: P.Beà).