Nota editorial

Originals

ARMENGOL, R. Orígens i principis de la psicoanàlisi. Dels “Estudis sobre la histèria” al sentiment de culpa i al superjò.

BOBÉ, A. Freud: La histèria i l’anhel per la recerca.

ESKELINEN, T. La histèria en el món canviant.

ZETZEL,E. R. L’anomenada bona histèrica.

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

HERNÁNDEZ, V. La teoria psicoanalítica dels afectes i la culpa.

ESCARIO, L. El sentiment de culpa en la infància i l’adolescència.

Revisions
ADROER, S. Notes sobre l’evolució del concepte de narcisisme.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

TORRAS, E. Modalitats terapèutiques a l’assistència a nens i adolescents: les dinàmiques subjacents.

Lligams interdisciplinaris

ACARÍN, N. Del cervell a la ment.

CODERCH, J. Psicoanàlisi,biologia i cognitivisme. La perspectiva estructuralista de la biologia de la ment.

ECHEVARRIA, R. Investigació biològica i psicoanàlisi: consideracions al voltant de la complexitat de l’esquizofrènia.

Avui comentem

Llibres
TORRAS, E. Grupos de hijos y padres en psiquiatría infantil psicoanalítica. Barcelona: Paidós, 1996. 186 p. (Recenció: J.Tous).

GREEN, A. El trabajo negativo. Buenos Aires: Amorrurtu, 1995. 403 p. (Recensió: MA.Vinent).

PÉREZ-SÁNCHEZ. A. Prácticas psicoterapeuticas. Psicoanálisis aplicado a la asistencia pública. Barcelona: Fundació Vidal i Barraquer i Paidós, 1996. (Recensió: R.Ferrer).

GRIFFITH, H. Reparation. Restoring the damaged self in child and adult psychotherapy. London: Jason Aronson, 1995. 226 p. (Recensió: JL.Lillo)

Revistes
Le fait de l´analyse; 1996 (1): 279. (Recensió: G.Bodner).

Primera Jornada de Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica; 1994. (Recensió: A.Soriano).