Nota editorial

Originals

AGUILAR, J. La funció de contenció.

MIRANDA, C. El silenci en la comunicació psicoanalítica.

GILLESPIE, WH. Teoria general de les perversions.

Revisions
BEÀ, P.; BASSOLS, R. El nen, l’adult, el pacient: de quina manera pot influir en el terapeuta el treball amb nens, quan tracta pacients adults?.

Lligams interdisciplinaris

CANTAVELLA, F. El test de Brazelton: una oportunitat en la promoció de la salut mental.

TORRALBA, F. El fanatisme: l´alteritat negligida.

WIELAND, E.; FAUS, M. Treball terapèutic amb pares de nens amb la Síndrome de Down.

Avui comentem

Llibres
BOBÉ, A.; PÉREZ, C. (Compiladors). Conflictos de pareja: diagnóstico y tratamiento. Fundació Vidal i Barraquer. (Recensió: LL.Viloca).

LAUFER, M. The suicidal adolescent. (Recensió: JL.Lillo).

STERN, DN. Diari d´un bebé. Tot allò que l´infant viu, sent i experimenta. (Recensió: A.Grimalt).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis;1995, (76): 503-518. (Recensió: P.Beà).

International Journal of Psycho-Analysis;1996 (77): 649-657. (Recensió: P.Beà).

Libro Anual de Psicoanàlisis;1994 (X): 105-114. (Recensió: R.Montoliu).