Originals

ADROER, S. Algunes consideracions sobre les relacions objectals en la mania.

CODERCH, J. És possible el canvi psíquic?.

RIOS, C. Oscil·lacions i polimorfismes en la sexualitat masculina.

SACHS, H. Sobre la gènesi de les perversions.

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

COROMINES, J. Canvi terapèutic en el tractament psicoanalític d’infants.

FOLCH, P. El canvi terapèutic des d’una perspectiva psicoanalítica.

Revisions
ANGUERA, B. Reflexions sobre la influència de F. Brentano i a. Comte en l’obra de S. Freud.

ECHEVARRIA, R. “Canvi revolucionari” i psicoanàlisi. Consideracions sobre l’originalitat del primer Freud.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

HERNÁNDEZ, V. et al. Psicoteràpia psicoanalítica breu i focal: consideracions sobre la tècnica de la transferència.

LAMA, E. de la. La paradoxa escèptica. Esperança en el passat.

Avui comentem

Llibre
CODERCH, J. La interpretación en psicoanálisis. Fundamentos y teoria de la tècnica. (Recensió: V.Hernández).

FINE, A. et al. Psychanalyse et prehistoire. (Recensió: J.Atxotegui).

MIJOLLA, A. Los visitantes del Yo. Fantasmas de identificación. (Recensió: A. Vives).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis;1994 (75): 3-19. (Recensió: P.Beà).

International Journal of Psycho-Analysis;1995 (76): 695-709. (Recensió: P.Beà).

International Journal of Psycho-Analysis;1995 (76): 19-23. (Recensió: J.Sala).