Originals

ESCARIO, L. Sobre el ressentiment.

FRANCO, M. Algunes consideracions sobre traumatisme i ressentiment.

HERNÁNDEZ, V. Consideracions sobre la teoria dels afectes en psicoanàlisi: Vergonya i culpa.

SCHAFER, R. L’anàlisi dels afectes.

Revisions
MODOL, R; HORTAL, M. L´humor i la seva relació amb la realitat interna i externa.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

OROMÍ, I.; VILOCA, Ll. El somieig i el joc com a refugi, enfront de les ansietats psicòtiques d’un nen amb un trastorn de la identitat sexual.

PALET, J. La pulsió tanàtica des d’una perspectiva integradora.

PÉREZ, C.; SALVADOR, G. La dimensió familiar de la parell.

Lligams interdisciplinaris

CLUSA, J. Abordatge psicoterapèutic institucional dels trastorns psicòtics en un estat de desestructuració regressiva estable.

Avui comentem

Llibres
AVILA, A.; POCH, J. Manual de Técnicas de Psicoterapia Psicoanalítica. Un enfoque psicoanalítico. (Recensió: J.Coderch).

BOFILL, P.; TIZÓN, J. Qué es el Psicoanálisis. (Recensió: N.Daurella).

BERMEJO, V. La institucionalización del psicoanálisis en el marco de la API. (Recensió: J.Tizón).

CORRADI, G. The Symbolic Function. Psychoanalysis and the Philosophy of Language (Recensió: G.Bodner).

Revistes
Revista de Psicoanálisis. A Psicoanalítica Argentina, 1993. Tom L (6): 1215-1231. (Recensió: R.Goldstein).

Revista de Psicoanálisis. A Psicoanalítica de Madrid; 1995 (21): 159-173. (Recensió: MA.Vinent).