Originals

BODNER, G. Relació analítica i espai mental.

COROMINES, J. Possibles vinculacions entre organitzacions patològiques de l’adult i problemes del desenvolupament mental primari.

FOLCH, P. Notes sobre la limitació, la hipocresia i l’amor de transferència.

STRACHEY, J. Naturalesa de l’acció terapèutica de la psicoanàlisi.

Revisions
ADROER, S. Evolució científica de Freud fins arribar al descobriment de la psicoanàlisi.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

FREIXAS, J.; CORRAL, J. El símbol en la psicoteràpia de psicòtics.

TORRAS, E. Focalització i intervenció terapèutica des de la primera entrevista: la comprensió psicoanalítica a la intervenció primerenca.

LLigams interdisciplinaris

BARRAQUER, L. La fase paradoxal de dormir o fase “rem”, els malsons i l´“actuació” dels somnis en absència d’atonia.

HAESLER, L. La música com a objecte transicional.

RALLO,J. Identificació, desidentificació a la llum de la vida i obra de Rossini.

Avui comentem

Llibres
ACPAPSM. Els problemes de la salut mental en el sistema sanitari. (Recensió: R.Echevarria).

ARMENGOL, R. El pensamiento de Sócrates y el psicoanálisis de Freud. (Recensió: B. Anguera).

GUIMÓN, J. Psicoanálisis y literatura. (Recensió: R.Bassols).

KING, P.; STEINER, R. The Freud-Klein Controversies 1941-45. (Recensió: M.T.Miro).

STEINER, J. Replegaments psíquics. (Recensió: P.Beà).

Revistes
Weekend Conference 1994: 49-61. (Recensió: L.Lanuza).

Weekend Conference 1994: 63-74. (Recensió: M.Garcia-Milà).

Weekend Conference 1994: 115-133. (Recensió: P.Beà).