Editorial

Originals

ESKELINEN, T.; GRIMALT, A. Somni, somieig i joc: creixe®-ment.

ETCHEGOYEN, H. La sessió psicoanalítica i el canvi psíquic. (Traducció: S.ADROER).

NOS, J. Interpretació dels somnis: integració de certs aspectes teòrics i tècnics.

TIZÓN, J. Joc i procés psicoanalític: una reflexió sobre la comunicació, l’acció i la simbolització.

BICK, E. L’experiència de la pell en les relacions d’objecte primerenques. (Traducció: P.Beà).

Ressenya del número 25 de “Quaderni di Psicoterapia Infantile” dedicat a la Dra. Júlia Coromines

AGUILAR, J.; ESTEVE, JO. Psicoanàlisi, sensorialitat i sistema de representació mental. Aplicacions tècniques.

BOCCARDI, G.; MONTOLI, R. En la sensorialitat del nen autista: reflexions sobre les supervisions de Júlia Coromines. (Traducció: E.Fieschi).

MORRAL, C. Projecció institucional del pensament de Júlia Coromines.

PAGLIARANI, M. El descoratjador passatge de la sensació a l’emoció. (Traducció: E.Fieschi).

PARLANI, R.; BRUTTI, C. Sensorialitat i pensament. (Traducció: E.Fieschi).

RESNIK, S.; NISSIM, S.; DE FONTANA, B. Territori sonor i autisme. (Traducció: E.Fieschi).

Aplicacions de la Psicoanàlisi

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

CODERCH, J. La interpretació. Naturalesa i sentit de les interpretacions anomenades extratransferencials.

TORRAS, E. La interpretació en psicoanàlisi i psicoteràpia.

AGUILAR, J. (i cols). L’escala de diagnòstic psicoanalític – model Kleinià -Presentació i estudi de la seva fiabilitat.

BODNER, G. Reflexions sobre el pensament mític.

TORRAS, E. Una experiència en psiquiatria infantil psicoanalítica a l’hospital de la Creu Roja de Barcelona.

Avui comentem

Llibres
BRAZELTON, TB; CRAMER, BG. La relación más temprana. Padres. Bebés y el Drama del Apego Inicial (Recensió: M.Mitjavila).

BRENNER, CH. La mente en conflicto. (Recensió: G.Bodner).

MENZIES, I. Lyth. Containing Anxiety in Institutions. The Dynamics of the Social. (Recensió: P.Beà).

PÉREZ-S-ANCHEZ, A. Elementos de Psicoterapia breve. (Recensió: J.Coderch).

SANDLER, J.; DARE, CH.; HOLDE, A.(2a ed. revisada). The Patient and the Analyst. (Recensió: J.Freixas).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 73; 1991: 13-28. (Recensió: P.Beà).

International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 73; 1992: 415-428. (Recensió: J.Sala).

Journal de la Psychanalyse de l´enfant (11); 1992: 213-243. (Recensió: A.Grimalt).

Libro Anual de Psicoanálisis. 1991: 1-16. (Recensió: JL.Lillo).

Libro Anual de Psicoanálisis. 1991: 127-135. (Recensió: C.Marti).

Psychotherapies. (3); 1992: 167-170. (Recensió: A.Grimalt).

Revista de Psicoanálisis de Madrid (15); 1992: 71-89. (Recensió: R.Montoliu).

Revista de Psicoanálisis de Madrid. (16); 1992: 9-27. (Recensió: B.Anguera).