Editorial

HOMENATGE AL DR. ALBERTO CAMPO
Originals
CAMPO, A. La hipocresia com a un trastorn de caràcter.

CAMPO, A. Esperança i desesperança. Consideracions sobre la interrupció del tractament analític.

FAIRBAIRN, WRD. Factors esquizoides de la personalitat (Traducció: Beá, P.; Hernández, V.)

TOUS, JM. Una contribució a la comprensió psicoanalítica de la vergonya.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi.

ARMENGOL, R. Els principis i l’acabament de la psicoteràpia psicoanalítica
MIRANDA, C. Acabament de la psicoanàlisi i de les psicoteràpies psicoanalítiques en nens i adolescents-

TORRAS, E. Valor assistencial i terapèutic del procés diagnòstic i pronòstic en psiquiatria infantil psicoanalítica.

Lligams interdisciplinaris

CAMPO, V. Psicodiagnòstic i ètica.

FRANCO, JM. El pensament freudià a l’art; art i psicoanàlisi

Qüestions de lèxic

FOLCH, P. A propòsit del dolor psíquic.

Avui comentem

Llibres
CRUZ, R. Psicoanálisis. Reflexiones epistemológicas. (Recensió: M.Mitjavila).

HEIMANNN, P. About children and children-no-longer (Collected papers). (Recensió: P.Beà).

McDOUGALL, J. Theatre du corps. (Recensió: JM.Franco).

MELTZER, D.; HARRIS, M.. The Apprehension of Beauty. (Recensió: P.Beà).

Revistes
Journal de la Psychanalyse de l´enfant. (9); Dec. 1990. (Recensió: M.Marcos).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. LIV(2); 1990. (Recensió: JM.Franco).

Noticia de l’actualitat psicoanalítica

Fermesa i elasticitat en l’enquadrament de la psicoanàlisi de nens i adolescents. (Sisena conferència permanent sobre Psicoanàlisi de nens i adolescents de FEP.). JL.Tizón