Originals

DEUTSCH, H. Algunes formes de trastorn emocional i la seva relació amb l´esquizofrènia (1942). (Traducció: P.Beà).

PÉREZ-SÁNCHEZ, M. Proposta de lectura de Freud, seguint la seva coherència interna i cap als seus orígens.

TORRA, E. Diferenciació de la neurosi.

VIVES, J. Reconstrucció en psicoanàlisi,passat o present.

Revisions
GRIMALT, A. Algunes idees sobre desenvolupament psicològic infantil en el pensament de Bion..

SEGAL,H. El complex d´Edip avui (Traducció: J.Tous).

Aplicacions de la Psicoanàlisi

ABELLÒ, N,: LERROUX, V. Observació de l´inici de formació d’unes estructures perverses en un nen de dos anys i nou mesos.

MITJAVILA, M. Estudi observacional de la interacció mare-fill en els dos primers mesos de vida.

TOUS, J. Psiquiatria i Psicoanàlisi.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Pediatria

CANTAVELLA, F. El pediatre i la psicoanàlisi.

Avui comentem

Llibres
JOSEPH, B. Selected papers of Betty Joseph. Equilibrium and Psyhic Change. (Recensió: T.Eskelinen).

MELTZER, D.; HARRIS, M.. El paper educatiu de la família. Un model psicoanalític del procés d´aprenentatge. (Recensió: B.Anguera).

PALET, J. La ment envers l’horitzó. El Repte grupal i altres aventures. (Recensió: P.Notó).
RESNIK, S. La experiència psicótica. (Recensió: J.Coderch).

TORRAS, E. Entrevista y diagnóstico en psiquiatria y psicologia infantil psicoanalítica. (Recensió: J.Coderch).

Revistes
Journal de la Psychanalyse de l´enfant. (9); dec,1990. (Recensió: JM.Franco).

Melanie Klein and Object-relations. Vol. 8 (1); June 1990. (Recensió: J.Tous).

Revista de Psicoanálisis. Vol. XLVII (1); 1990. (Recensió: R.Bassols).

International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 71; 1990. (Recensió: A.Bobé).