Commemoració del 30è. Aniversari de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i del 50è. Aniversari de la Mort de Freud

BOFILL, P. Editorial.

Jornades Commemoratives del 3oè. Aniversari de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i del 50è. Aniversari de la Mort de Freud

PÉREZ-SÁNCHEZ, M. Breu resum de la Història de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi.

COROMINAS, J. Repercussions en l’àmbit mèdico-social català de la SEP.

DIATKINE, R. El concepte d’objecte en psicoanàlisi. (Traducció: J.Sicart).

Commemoració del 50è Aniversari de la mort de Freud

CODERCH, J. Freud i la psicoanàlisi, 50 anys després.

BEÀ, J. Freud, formació i ensenyança: Una perspectiva de recerca i ètica.

CRUZ, R. L´originalitat del pensament científic de Freud.

FREIXAS, J. Un film no-biogràfic: Freud, de John Huston.

Taules rodones

FOLCH, P. Notes sobre la contratransferència: Correlacions entre concepte i tècnica.

CODERCH, J. Estat actual d’un concepte polèmic: Contratransferència o resposta emocional de l’analista?

TORRAS, E.; ESCARIO, L.; TOUS, JM. Ansietats de separació i de retrobament en l´anàlisi de nens.

HERNÁNDEZ, V. Els somnis en la situació psicoanalítica.

NOS, J. Somnis: Narració, interpretació i integració.

DIAZ-MUNGUIRA, JM. Enquadrament i contenció en l’assistència psiquiàtrica pública.

CLUSA, J. Psicoanàlisi i assistència psiquiàtrica.

ROSSELL, T. Psicoanàlisi i treball social.

4rtes. Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

GANOZA, C. Problemes tècnics en les dificultats de comprensió dels trastorns psicòtics
CLUSA, J. Utilització de la comprensió psicoanalítica en l’atenció institucional del psicòtic.

VILOCA, LL. Poliformisme clínic de la psicosi en la infància: Problemes psicoterapèutics que planteja.

COROMINAS,J. Polimorfisme clínica de la psicosi en la infància. Dificultat d’acceptar la metàfora.

SUBIRANA,V. Seminari sobre ansietats que apareixen a la psicoteràpia d’un nen postautista.

OLIVA,M. V. Ansietats postautístiques en la psicoteràpia d’un nen.