Originals

ESKELINEN, T. L’aparició de culpa en l’anàlisi d’infants.

PIONTELLI, A. Vida prenatal i naixements reflectits en l’anàlisi d’una nena psicòtica de dos anys. (Traducció: A.Grimalt).

TORRAS, E. Identificació projectiva i diferenciació.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

NORTON, J. Tractament d’una pacient terminal. (Traducció: C.Duran).

TIZÓN, JL. Components psicològics de la pràctica mèdica: Una perspectiva des de la Psicoanàlisi.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Filosofia

VALERY, P. Reflexions senzilles sobre el cos. (Traducció: P.Folch).

WOLHEIM, R. El ojo corporal. (Traducció: N.Daurella).

Psicoanàlisi i Neurologia

BARRAQUER, L. La memòria com a complex de capacitats.

Psicoanàlisi i Psiquiatria

ANGUERA, B. Emili Mira i López, i la Psicoanàlisi.

Qüestions de lèxic

FOLCH, P. Variants de clivellament

Avui comentem…

Llibres
FREUD, S. (J. Cohen. B,Joseph. J. Laplanche. H. Segal-compilador P. Folch). Més enllà del principi de plaer. Repercussions teòrico-cliniques. (Recensió: J.Coderch).

HÄUGGLUND, T. On Dying. (Recensió: T.Eskelinen).

POCH, J. Psicologia Dinámica. (Recensió: S.Adroer).

TIZÓN, JL. Componentes psicològicos en la práctica médica. (Recensió: N.Daurella).

TUSTIN, F. Autistic Barriers in Neurotic Patients. (Recensió: Ll.Viloca).

SCHWARTZ, A. Drives, affects, behavior and learning: approaches to a Psychobiology of emotion and to an integration of psychoanalytic. (Recensió: J.Poch).

Revistes
International Journal of Psychoanalysis. Vol. 68; 1987. E. Gaddini. Notes on the mind-body question. (Recensió: E.Wieland).

Psychoanalytic Study of the Child. Vol. 42; 1987. (Recensió: J.Coderch).

Revista de Psicoanálisis. Vol. 45; 1988. (Recensió: E.de la Lama).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. LI; 1987. (Recensió: S.Adroer).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. LI; 1987. (Recensió: J.Bermejo).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 35; 1987.