Originals

Ansietat de separació

BOBÉ, A. Introducció a la taula rodona sobre l’ansietat de separació.

BEÀ, J.; SICART, J. Angoixes de separació i angoixes de mort.

BRENMAN, E. La separació: un problema clínic. (Traducció: J.Sala).

COROMINAS, J.; VILOCA, Ll. Ansietat de separació en el present de la situació analítica.

FOLCH, P. L’ansietat de separació en el present de la situació analítica.
Comentaris a càrrec de Francisco Calvo.

Revisions
FRANCO, JM. L’ansietat de separació.

RODRÍGUEZ, JF. Consideracions sobre les teories de J. Bowlby a propòsit de l’angoixa de separació. (Traducció: G.Estruch).

Aplicacions de la psicoanàlisi

COROMINAS, J.; MARTÍNEZ, M. La transferència en psicoteràpia de grup d’infants: Seminari realitzat a les II Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

PÉREZ-SÁNCHEZ, A. La transferència en psicoteràpia breu: a propòsit del tractament d’una fòbia.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Neurologia

AGUILAR, J.; SARIOL, M. ; MASIP, C. Problemes d’aprenentatge i assistència psicològica a l’Infant PC.

Psicoanàlisi i Psicosomàtica

ADROER, S.; ICART., A. L’espai mental en patologia psicosomàtica i la seva relació amb els problemes de simbolització.

Avui comentem…

Llibres
CAMPO, AJ.; RIBERA, C. El juego ,los niños y el diagnóstico“La hora del juego”. (Recensió: JM.Tous).

LAPLANCHE, J. Problematiques V: le baquet, trasdendance du transfert. (Recensió: J.Freixas).

ROSENFELD, H. Impasse and interpretation. (Recensió: JO.Esteve).

STERN, D. The interpersonal world of the infant. (Recensió: P.Beà).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 70; 1989. (Recensió: J.Poch).

Psychonalatyc Quaterly. Vol. LVII (67); 1988. (Recensió: J.Coderch).

Revista Uruguaya de Psicoanalisis. (67); 1988. (Recensió: G.Bodner).

Revue Française de Psychanalyse (en premsa). (Recensió: M.Mitjavila).