Originals

COROMINAS, J. Alguns aspectes clínics,terapèutics i educatius de nens petits psicòtics, presentin o no trastorns orgànics.

FREIXAS, J. El paper del cos en la metapsicologia freudiana.

RESNICK, S. Identificacions del cos. (Traducció: Ll.VILOCA).

THOMAS, JE. Pensament i pensar. (Traducció: JO.ESTEVE).

Revisions
HERNÁNDEZ, V. La síndrome borderline i la seva importància en la nosologia psiquiàtrica.

Aplicacions de la psicoanàlisi

Terceres Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

ESCARIO, L. Manteniment i transgressió de l’enquadrament a la psicoteràpia psicoanalítica de l’Infant.

MIRÓ, MT. Marc de treball i resistència al coneixement.

Psicoteràpia Psicoanalítica de Família

ESTEVE, JO. Introducció.

SASTRE, V. L’enquadrament en la psicoteràpia de família.

VILAGINÉS, C. L’enquadrament en la psicoteràpia psicoanalítica de família.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Literatura

FRANCO, JM. Mishima. ¿Eros o thànatos?

Avui comentem

Llibres
ETCHEGOYEN, RH. Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. (Recensió: J.Coderch).

HARRIS, M.; BICK, E. Collected papers of Martha Harris and Esther Bick. (Recensió: JM.Tous).

ROSENFELD, H. Impasse and Interpretation. (Recensió: JO.Esteve).

ROSOLATO, G. Repères psychoanalytiques. (Recensió: J.Freixas).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 68; 1987. (Recensió: J.Poch).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 35; 1987. (Recensió: J.Coderch).

Psychanalyse a l´Université. Vol. 12; 1987. (Recensió: I.Icart).
Psychoanalytic Quaterly. Vol. LVI; 1987. (Recensió: J.Coderch).

Revista Uruguaya de Psicoanálisis. (66); 1987. (Recensió: G.Bodner).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. LI; 1987. (Recensió: JM.Franco).

Notícia de l´actualitat psicoanalítica

Tercera Conferència de la Federació Europea de Psicoanàlisi sobre anàlisi de nens i adolescents. Londres. (L.Escario)

“Week-end Conference” British Psychoanalytical Society. Londres (G.Bodner i E.Wieland).