Originals

ESKELINEN, T. Comunicació i contenció en l’anàlisi infantil.

OGDEN, TH. El concepte de relacions objectals internes.

TIZÓN, JL. Record(parcial) i repetició.

TORRAS, E. Sobre la transferència: la psicoanalista i el seu pacient.

Revisions
Segones Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

CODERCH, J. La Transferència,concepte,variants i nexes.

ESTEVE, JO. La transferència en el tractament de família.

Aplicacions de la psicoanàlisi

FREIXAS, J. La transferència en el tractament psicoterapèutic d’un adult neuròtic: l’home de vidre.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Filosofia

DAURELLA, N. L’experiència i el concepte del sinistre en Freud.

Psicoanàlisi i Literatura

VERMOREL, H.; VERMOREL, M. Freud i la cultura alemanya.

Avui comentem

Llibres
CODERCH, J. Teoria i tècnica de la Psicoteràpia Psicoanalítica. (Recensió: E.Torras).

McDOUGALL, J. Teatros de la mente. (Recensió: JM.Franco).

NOTÓ, P.; PANYELLA, M. Introducció a la Psicologia Social. (Recensió: J.Sala).

ERDELYI, MH. Psicoanàlisi: la psicologia Cognitiva de Freud. (Recensió: N Daurella).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 68 (2); 1987. (Recensió: MJ.Marcos).

International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 68 (3); 1987. (Recensió: J.Poch).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 34 (4); 1986. (Recensió: J.Coderch).
Journal of Child Psychotherapy. Vol. 13 (2); 1987. (Recensió: J.Sala).

Psicoanálisis. Vol. IX (1); 1987. (Recensió: G.Bodner).

Psicoanálisis. Vol. IX (2); 1987. (Recensió: E.de la Lama).

Psychiatrie de l´enfant. Vol. XXX (1); 1987. (Recensió: MT.Leal).

Psychoanalytic Quaterly. Vol. LVI (2); 1987. (Recensió: J.Coderch).

Notícia de l’actualitat psicoanalítica

Sessió necrològica i d’homenatge al Dr. H. A. Rosenfeld. Barcelona.

Reunió conjunta de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Madrid.

Segona Conferència de la Federació Europea de Psicoanàlisi sobre anàlisi de nens i d’adolescents. Londres.

ESCARIO, L. Report de la Conferència.

ESKELINEN, T. Introducció a la discussió final.